ma 27 november 2023, 13:00 U 17:00 U

Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs

!duurzaamheid in de onderwijspraktijk

Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij nog zoekende hoe en waar te beginnen. Hoe kunt u als schoolbestuurder en schoolleider (po, vo en so) dit proces concreet ondersteunen en faciliteren vanuit de breedte van de Sustainable Development Goals? Tijdens de werkbijeenkomst ‘Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk’ identificeren we samen de stappen die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzoeken we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en ontdek of herijk uw eigen leiderschap. Ga in verschillende tafelsessies aan de slag met andere schoolbestuurders, schoolleiders en een scholier van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van uw eigen school/scholen: Hoe verweef ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk?

De organisatie biedt u, voorafgaand aan de bijeenkomst op 27 november, graag een bezoek aan het Groote Museum aan. Geef bij uw registratie aan of u daarvoor een ticket wilt ontvangen.

Toegang is gratis.

Wanneer

ma 27 november 2023, 13:00 U 17:00 U

Waar

Groote Museum Artis

Organisatie

Ministeries IenW, LNV, OCW (i.a.m. EZK, BZK)

Voor wie

Schoolbestuurders en schoolleiders in het po, vo en so
Deel deze pagina: