LOGIN

Peter Luijten

contact

Coördinator po voor morgen

Projectleider Homo Florens in het hoger economisch onderwijs

Co-creator Week van het Economieonderwijs (vo, mbo, hbo, wo)

Deel deze pagina:

In de Coöperatie Leren voor Morgen zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. De Coöperatie Leren voor Morgen ontvangt financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma DuurzaamDoor.