docent

Docentenontmoeting met Garden013 en de Agenda Natuurinclusief

Ruimte maken voor natuurervaringen binnen het onderwijs. Dat vormde de ‘groene draad’ door de online inspiratiesessie voor vmbo- en pro-docenten op 21 september 2023. Over buitenlessen, Agenda Natuurinclusief en het bodemvoedselweb. Met dank aan Jocelyn Janssen, Anniek Andriese en Anna Vanderveen voor hun inspirerende bijdragen.

Buitenleven komt binnen
Het buitenleven komt binnen bij de leerlingen op Campus013 in Tilburg. Vmbo-docenten Jocelyn Janssen (D&P, Dienstverlening en Producten) en Annemiek Andriese (Biologie) bouwen daar met collega’s aan een leeromgeving in verbinding met de natuur en organisaties in de stad. Dankzij de buitenlessen in Garden013 raken diverse vakken in het curriculum van Campus013 met elkaar verweven, terwijl de biodiversiteit rondom de school groeit.

Aan de hand van een vlog door eerstejaars-leerlingen D&P, lieten Jocelyn en Anniek zien wat Garden013 te bieden heeft. Samen met de leerlingen is er een voedselpad aangelegd naast de school. En in de school staat een ‘grow-your-own-sandwich’-installatie (via Growwizzkid). In de tuin is er een wormenhotel, waarin het snijafval van de horeca-afdeling wordt omgezet tot wormencompost. Voor het meten van de buitentemperatuur op groene en meer versteende plaatsen, bouwden de leerlingen zelf apparaatjes (via meetjestad.net). Ook maakten ze een laadpaal op wind- en zonne-energie waaraan ze hun telefoons kunnen opladen.

Nu de tuin redelijk ‘af’ is, zijn de docenten onvermoeibaar op zoek naar méér groene en sociale projecten in Tilburg in samenwerking met organisaties uit de stad. Jocelyn: ‘Zo heeft de samenleving er profijt van en leren onze leerlingen tegelijkertijd wat zij voor hun omgeving kunnen doen’. Wil je meer lezen over Garden013? Kijk op circuleren.nu voor een interview met Jocelyn Janssen en Anniek Andriese.

Agenda Natuurinclusief 2.0
Van alle natuur in Nederland is het overgrote deel onbeschermd. Dat bevindt zich o.a. op bedrijventerreinen, in (recreatie)parken, langs akkerranden, langs wegen en spoorlijnen, in woonwijken en rondom scholen. Agenda Natuurinclusief focust op het versterken van de biodiversiteit in tien domeinen overal om ons heen.

Anna Vanderveen (SME Advies) is domeintrekker voor het domein Onderwijs. Hier gaat het niet alleen om het versterken van de natuur in de fysieke omgeving, zoals op de schoolpleinen en in de schoolgebouwen. Het gaat ook om kennis kunnen opdoen over soortenrijkdom en over bewust-zijn van de sleutelrol die ieder van ons kan vervullen om de natuur ter plekke te versterken. Kijk hier voor meer informatie over de doelen en de aanpak van Agenda Natuurinclusief.

Bodem vol leven
Door het bodemleven zichtbaar te maken onder de microscoop, werkt Liedewij de Graaf (Stichting CircuLeren) aan meer begrip voor dit onzichtbaar kleine en verborgen leven. Ze volgde een opleiding tot microscopist van het bodemleven bij de Soil Food Web school van Dr. Elaine Ingham. Op het microscoop-beeld dat ze deelde waren schimmeldraden te zien uit een bodemmonster dat ze nam tussen grote oude bomen. Inzoomen op de ondergrondse microkosmos, roept verwondering op maar ook een gevoel van verwantschap met meer-dan-menselijke levensvormen. Want zonder het microbioom in onze darmen dat we via voedsel binnenkrijgen, kunnen we voedsel niet goed verteren. In wat voor bodem groeide jouw eten?

‘We weten meer van het sterrenstelsel, dan van de bodem onder onze voeten’. Lang gold deze uitspraak van Leonardo da Vinci. Maar daarin komt nu verandering! Schooltuinen kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.

En zo illustreert het zichtbaar maken van ondergronds leven, meteen het belang van een schooltuin als Garden013 en de missie van Agenda Natuurinclusief, om ook via het onderwijs bij te dragen aan een samenleving, die de relatie met de natuur meeweegt in alle keuzes

Sluit ook aan bij de online ontmoetingen voor docenten vmbo en praktijkonderwijs
Ben jij werkzaam als docent of schoolleider in vmbo of praktijkonderwijs? Ga het gesprek aan met collega’s uit het land en laat je inspireren tot praktisch vormgeven van meer duurzaamheid op school. Kijk in de agenda wanneer de volgende bijeenkomst plaatsvindt!

Bekijk Agenda
    Deel deze pagina:

    Meer nieuws