sustainabul

Startbijeenkomst SustainaBul MBO

De SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Dit doen zij door kennisdeling en samenwerking in verschillende bijeenkomsten. De SustainaBul gaat uit van de Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling en de collegiale consultatie vindt daarom plaats rondom de thema’s onderwijs, praktijk, bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

Op 20 maart 2023 vond de startbijeenkomst van de Sustainabul MBO plaats. Betrokkenen van 19 verschillende mbo-instellingen waren aanwezig om gezamenlijk te werken aan duurzame ontwikkeling in het onderwijs door middel van collegiale consultatie. Bij deze bijeenkomst hebben we elkaar leren kennen en is de aanpak voor de SustainaBul MBO 2023 besproken.

Inspiratie
In de voorstelronde werd onder andere gevraagd wat de deelnemers inspireert om te werken aan duurzaamheid in het mbo-onderwijs. Een van de inspirerende voorbeelden die werd gedeeld, was het verhaal van een student die tijdens zijn stage een onderzoek naar duurzaamheid uitvoerde voor een stagebedrijf. Dit onderzoek resulteerde in een verslag met concrete verbetervoorstellen en een business case. Daarnaast gaven meerdere deelnemers aan te willen werken aan het voorbereiden van jongeren op de toekomstige, duurzame samenleving en op die manier impact te maken op de wereld.

Doorontwikkeling in 2023
Tijdens de bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de Sustainabul MBO. Het format en de vragenlijst zijn aangescherpt. Hiervoor is input vanuit het netwerk gebruikt, wat eerder het jaar is opgehaald. Zo zijn er dit jaar punten toegekend bij een aantal integrale vragen en zijn er vragen toegevoegd over pedagogiek & didactiek en diversiteits- en inclusiviteitsbeleid in de bedrijfsvoering. Ook is het narratief van de methodiek aangepast om meer nadruk te leggen op het samenwerkende netwerk van scholen dan de onderlinge competitie.

De vragenlijst is gebaseerd op de Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling, wat onder andere terugkomt in de structuur en de puntenverdeling. Hiermee biedt het houvast voor scholen om integraal te werken aan duurzaamheid. Dit jaar werkt de Sustainabul MBO voor het eerst met drie categorieën. Hierdoor is het voor alle scholen, waar in de transitie je ook staat, waardevol om deel te nemen aan de ranking. De categorieën waarin instellingen kunnen meedoen aan de ranking zijn:

  1. Kickstarters
  2. Versnellers
  3. Koplopers

Kennisbijeenkomsten
Tijdens de kennisbijeenkomsten die nog volgen is het doel om inspirerende voorbeelden, kennis en ervaringen uit te wisselen. Er is nagedacht over hoe we echt van elkaar kunnen leren en samen verder kunnen komen. Om dit te bereiken, zal er tijdens de bijeenkomsten eerst een good practice worden gedeeld door een van de instellingen en zal er daarna met behulp van een intervisie-methode worden ingegaan op een casus.

Met de startbijeenkomst van de Sustainabul MBO gaan we weer aan de slag met het vormgeven van leren voor duurzame ontwikkeling in Nederland. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we met het mbo bijdragen aan een duurzame toekomst!

Blijf op de hoogte!
Wil jij op jouw school ook duurzame stappen zetten? Sluit je aan bij het SustainaBul MBO netwerk via de website of neem contact op met projectmanager Roos Wemmenhove. Op de hoogte blijven van leren voor duurzame ontwikkeling in het mbo? Meld je aan voor het netwerk MBO voor Morgen!

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws