mbo symposium SDG 17 publieksprijs

SDG House Groningen ROC Noorderpoort

School
ROC Noorderpoort

WSA-onderdeel
Raakt aan alle WSA-bladen

Good Practice
SDG House Groningen

Op 24 september 2021, de landelijke SDG Action Day, opende Noorderpoort een SDG House in Het Kasteel. Daarmee is Noorderpoort het eerste ROC dat een SDG House vanuit het mbo faciliteert.

Een SDG House is een vaste plek waar onderwijs, ondernemers en inwoners samen aan de slag gaan met de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen).

Het SDG House Groningen heeft de ambitie om een aanjagende en faciliterende rol te vervullen richting overheden, bedrijfsleven en onderwijs. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van de student. Met projecten en evenementen van, voor en door studenten van alle verschillende niveaus zoekt het SDG House de samenwerking met het werkveld.

Het SDG House Groningen hoort bij het landelijke netwerk van SDG Houses, allen onderdeel van de community van SDG Nederland. Deze community heeft als doel de integratie van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de samenleving te versnellen door middel van informatieverschaffing, ondersteuning bij projecten en het stimuleren van nieuwe verbintenissen en partnerschappen. Deze doelen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een duurzamere plek is in de breedste zin van het woord. Dit betekent niet alleen dat er concreet stappen worden gezet om klimaatproblematiek tegen te gaan, maar dat er ook actie wordt ondernomen in het tegengaan van ongelijkheid en het verbeteren van onderwijs.

Noorderpoort wil een actieve bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. In toenemende mate hebben de SDG’s daarom bij Noorderpoort een plek. In de onderwijspraktijk ervaren docenten de SDG’s als een bruikbaar instrument om over het thema duurzaamheid te doceren en erover met hun studenten te communiceren. Daarom heeft Noorderpoort een interne leergang voor docenten ontwikkeld, waarin docenten geholpen worden om de SDG’s een natuurlijke plek te geven in hun onderwijspraktijk.​ Niet alleen worden de docenten van Noorderpoort hiermee opgeleid, maar inmiddels heeft ook het Alfa-College onze leergang omarmd. Door actief kennis te delen en samen te werken aan projecten dragen we bij aan partnerschappen voor een duurzame(re) wereld.

Het vraagt daarnaast ook een voorbeeldrol in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij de inkoop van diensten en producten. Ook daarin worden stappen richting een duurzame toekomst gezet ​en werkt Noorderpoort aan het Manifest Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen om met de juiste partners het verschil te kunnen maken.

De komst van het SDG House bij Noorderpoort is opnieuw een mooie stap vooruit en draagt bij aan de partnerschappen voor het behalen van de werelddoelen. Hiermee werken we vanuit het onderwijs, met partners als: PO en VO (Openbaar Onderwijs Groningen, Terra en het Ubbo Emmius), MBO (Alfa-college en Terra MBO), HBO (Hanzehogeschool en NHL Stenden) en het WO (Rijksuniversiteit Groningen), met lokale ondernemers en gemeenten aan kennisoverdracht door te DOEN. We werken aan projecten binnen de SDG-enclaves (dit zijn buitenschoolse locaties zoals op het Suikerterrein, in de Makeport Mercurius en bij de Graanrepubliek) aan échte projecten en maatschappelijke opdrachten.

Deze good practice is op het mbo-symposium ‘ Duurzaam Denken & Doen’ op de 1e plaats geëindigd voor SDG 17!

 

Mis nooit meer updates over duurzaamheid in het mbo door je aan te sluiten bij het netwerk!
Meer informatie vind je hier.

Aanmelden nieuwsbrief!
    Deel deze pagina:

    Meer nieuws