Zoek op
Sluit dit zoekvak.
Good practice

Initiatiefvoorstel duurzaamheid GMR

School
Esprit Scholengroep Amsterdam

WSA-onderdeel
Visie

Betrokkenen
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders, docenten en een enkele leerling.

Good Practice
Er is een initiatiefvoorstel geschreven door de commissie duurzaamheid voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad om de duurzaamheidsambitie meer inhoud te geven en de scholen houvast te bieden. Dit initiatiefvoorstel heeft er mede voor gezorgd dat de Esprit Scholengroep als een van de eerste PO-VO scholengroepen een duurzaamheidscoördinator heeft aangesteld.

Bekijk het initiatiefvoorstel hier!

Waarom is het belangrijk om als scholengroep te verduurzamen?

Onderwijs gaat niet alleen over het voorbereiden op de toekomst maar geeft ook vorm aan de toekomst. Omdat onze menselijke relatie tot de natuur en de toekomst van onze leerlingen zo duidelijk met elkaar verweven zijn, is het belangrijk als onderwijsinstelling onze verantwoordelijkheid te nemen, het goede voorbeeld te geven en leerlingen te leren hoe we op een gezonde manier met onze planeet om kunnen gaan. Idealiter zijn leerlingen die van onze scholen komen niet alleen wereldburgers maar ook planetaire burgers. Dat betekent dat ze de wil en capaciteit hebben om op een geïnformeerde, verantwoordelijke, ethische en ecologisch verstandige manier te handelen (geïnspireerd op het Transformatief Onderwijsmodel van Teachers for Climate).

De wetenschap is glashelder wat betreft de grootsheid van het duurzaamheidsvraagstuk waar we ons in bevinden. Het meest recente IPCC rapport windt er geen doekjes om: onze menselijke samenleving veroorzaakt klimaatverandering en loopt een enorm gevaar. Het klimaat verandert in zo’n hoog tempo dat we kunnen spreken van een klimaatcrisis. Hoe meer de aarde opwarmt, hoe meer last we zullen krijgen van veranderende weerpatronen, zeespiegelstijging, verzuring van de oceaan, droogtes, overstromingen, bosbranden en orkanen met als bijkomende effecten de uitsterving van soorten, voedselzekerheid en klimaatvluchtelingen.

Volgens het IPCC is de negatieve invloed op de fysieke en mentale 3 gezondheid van mensen overtuigend meetbaar. Ook in Amsterdam ontspringen we de dans niet. De luchtkwaliteit in Amsterdam is bijvoorbeeld de slechtste van alle grote steden in Nederland. Kortom, het is duidelijk dat er een wetenschappelijk aantoonbaar verband bestaat tussen de manier waarop wij leven, de gezondheid van de planeet en de toekomst van onze leerlingen. Jongeren zien dit probleem ook. In een grootschalige, wereldwijde studie onder kinderen en jongeren tonen onderzoekers van de universiteit van Bath aan dat klimaatangst en ontevredenheid over de reacties van de overheid wijdverbreid zijn onder kinderen en jongeren in landen over de hele wereld. Door het erkennen van de ernst van de crisis waar we ons op het moment in bevinden kunnen we zorgen voor actie en de risico’s die nog verdere opwarming van de aarde tot gevolg hebben verminderen. Als scholengroep hebben wij een grote circle of influence die ingezet kan worden om het sociale sneeuwbaleffect dat zo hard nodig is verder in gang te zetten.

Blijf op de hoogte!
Het initiatiefvoorstel van de GMR van Esprit Scholengroep Amsterdam is een van de good practices van de SustainaBul VO. Wil jij op jouw school ook duurzame stappen zetten? Sluit je aan bij het SustainaBul VO netwerk via de website of neem contact op met projectmanager Eline Koopman. Op de hoogte blijven van leren voor duurzame ontwikkeling in het voortgezet onderwijs? Meld je aan voor het netwerk VO voor Morgen!

Website Contact Netwerk

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws