Duurzaam Door

Duurzaam Door is een uniek multi-stakeholder kennis en innovatie- programma dat gericht is op het “bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen.” In dit programma staat ‘leren en innoveren’ en ‘al doende leren, en al lerende doen centraal.

Wat we doen

Het algemene doel is het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving door de inzet van kennis en sociale innovatie. Dat wordt gedaan door verbinden, faciliteren en aanjagen van ‘leren en innoveren’. Duurzaam Door werkt aan verschillende thema’s zoals circulaire economie, water en doorsnijdende thematieken zoals duurzaam produceren en consumeren en duurzaam onderwijs. Centraal in de organisatie van Duurzaam Door staan zogenaamde ‘Participatietafels’ die de inhoudelijke agenda’s en projecten coördineren.

Duurzaam Door brengt stakeholders samen aan diverse participatietafels voor gezamenlijke agendering en programmering. Hiermee biedt Duurzaam Door structuur voor de samenwerking per inhoudelijk thema. Het programma wil bevorderen dat de kracht van deelnemende partijen optimaal benut wordt. Dat betekend dat de partijen afhankelijk van de situatie verschillende moeten optreden. De partijen ontdekken gaandeweg samen wat het betekent om aan een duurzame, groene economie te werken en om de ontwikkeling in die richting te sturen. De Coöperatie Leren voor Morgen geeft invulling aan de participatietafel Onderwijs.

Deel deze pagina: