Goldschmeding Foundation

Over de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk, Economie

De Goldschmeding Foundation is een filantropisch fonds dat is opgericht door Frits Goldschmeding, tevens de oprichter van de Randstad Groep. De foundation zet zich structureel in om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

Met kennis, donaties en haar netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen werken we aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

Samen werken aan beter

www.goldschmeding.foundation

Wat we doen

Voor de drie programma’s hebben wij doelstellingen geformuleerd, die afgeleid zijn van langere termijn doelen voor de hele samenleving, waaraan wij willen bijdragen. Om dit concreet te maken hebben wij per programma “veranderpaden” beschreven. Die paden bewandelen wij niet zelf; wij zoeken project-partners die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. Deze partners ondersteunen wij met financiële middelen, en ook met onze kennis, ervaring en netwerken. Ons kleine team staat dus in nauw contact met de projectpartners.

Innovatieve praktijkprojecten betreffen het vinden van de juiste manier om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Die manier moet in de praktijk bewezen worden en levensvatbaar worden, ofwel “marktrijp”. De praktijkprojecten moeten mensen en ondernemingen bereiken en in beweging brengen. Excellent wetenschappelijk onderzoek kan dienen om praktijkprojecten te begeleiden, maar kan ook dienen om inzichten en kennis te verwerven – die dan in de praktijk toepasbaar moeten zijn.

 

Deel deze pagina: