Curriculum

Wat leren we?

Duurzaamheidsvraagstukken zijn complex en hangen met elkaar samen. Dit vraagt om een integrale benadering, en om vanuit verschillende perspectieven naar oplossingen te zoeken. Daarom is het belangrijk dat leren voor duurzame ontwikkeling in het hele curriculum tot uitdrukking komt.

Dit begint bij de vraag: hoe willen wij dat de inhoud van het onderwijs eruitziet, op basis van onze visie? Welke kennis en vaardigheden vinden wij in deze belangrijk? Maar ook: wat willen jongeren hier zelf over leren? Wat is voor hen betekenisvol en hoe sluiten kennis en vaardigheden aan op hun belevingswereld? Wanneer dit helder is kan er gebouwd worden aan een curriculum waarin leren voor duurzame ontwikkeling geïntegreerd is.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Welke duurzaamheidsthema’s vinden wij belangrijk en komen al structureel aan bod in ons onderwijs?
  • Wat willen jongeren over duurzaamheid leren?
  • Hoe kunnen we de samenwerking tussen verschillende vakken bevorderen?
  • Hoe zorgen we dat we steeds de verbinding maken met de belevingswereld van jongeren en de actualiteit?
  • Welke vragen uit de bedrijfsvoering van de school kunnen we verbinden met het curriculum?

Trefwoorden

  • SDGs
  • Interdisciplinair en samenhang
  • Samenwerking met externe belanghebbenden
  • Betekenisvol
  • Flexibel en actueel

Inspirerende projecten

Deze interactieve les is interessant voor leerlingen uit het basisonderwijs (groep 6, 7 en 8), voortgezet onderwijs en voor MBO studenten. De les duurt een…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: