Curriculum

Wat leren we?

Duurzaamheidsvraagstukken zijn complex en hangen met elkaar samen. Dit vraagt om een integrale benadering, en om vanuit verschillende perspectieven naar oplossingen te zoeken. Daarom is het belangrijk dat leren voor duurzame ontwikkeling in het hele curriculum tot uitdrukking komt.

Dit begint bij de vraag: hoe willen wij dat de inhoud van het onderwijs eruitziet, op basis van onze visie? Welke kennis en vaardigheden vinden wij in deze belangrijk? Maar ook: wat willen jongeren hier zelf over leren? Wat is voor hen betekenisvol en hoe sluiten kennis en vaardigheden aan op hun belevingswereld? Wanneer dit helder is kan er gebouwd worden aan een curriculum waarin leren voor duurzame ontwikkeling geïntegreerd is.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Welke duurzaamheidsthema’s vinden wij belangrijk en komen al structureel aan bod in ons onderwijs?
  • Wat willen jongeren over duurzaamheid leren?
  • Hoe kunnen we de samenwerking tussen verschillende vakken bevorderen?
  • Hoe zorgen we dat we steeds de verbinding maken met de belevingswereld van jongeren en de actualiteit?
  • Welke vragen uit de bedrijfsvoering van de school kunnen we verbinden met het curriculum?

Trefwoorden

  • SDGs
  • Interdisciplinair en samenhang
  • Samenwerking met externe belanghebbenden
  • Betekenisvol
  • Flexibel en actueel

Inspirerende projecten

In dit project onderzoeken we wat de verschuiving van lineair naar circulair bouwen betekent voor de sector en de hieraan gerelateerde opleidingen.
In dit project ontwikkelden we een onderwijshandleiding met portretten en praktijkverhalen van docenten uit alle lagen van het beroepsonderwijs die inspireren, omdat ze circulair bouwen…
Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw- en installatiebedrijven krijgen later te maken met circulair werken. Met het inspiratiedocument wat in dit project…
In de Community of Practice gaan (Associate) lectoren, practoren, docentonderzoekers en docenten (mbo en hbo) samen aan de slag met hybride leeromgevingen.
In dit project geven we jongeren een stem over het circulair onderwijs in Nederland. Zo voorkomen we een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt…
In dit project is een circular skills programma ontwikkeld rondom duurzame mode- en textiel voor studenten van de modeopleiding van het ROC van Amsterdam.
Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland van morgen.
Deel deze pagina: