Visie

Waarom en waartoe leren we?

Het hart van de WSA gaat over visie en de vraag wat we met ons onderwijs willen bereiken. De visie gaat enerzijds over de verantwoordelijkheid als school richting de jongeren en hun ontwikkeling als mens, burger en professional. Anderzijds gaat het over de verantwoordelijkheid die we als school voor elkaar en voor de aarde willen nemen en om daarin aansluiting te vinden bij de maatschappelijke context van deze tijd.

Door met een brede groep collega’s, jongeren en andere betrokkenen zoals ouders of bedrijven invulling te geven aan het toekomstbeeld van de school ontstaat een gemeenschappelijk gedeelde ‘stip op de horizon’; een ambitie die samen gerealiseerd wordt. Zo’n visie inspireert en geeft houvast om invulling te geven aan onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

Hierbij is het belangrijk om op gezette tijden stil te staan en deze visie tegen het licht te houden. Duurzaamheidsvraagstukken zijn complex en in onze snel veranderende wereld ontstaan voortdurend nieuwe kennis en inzichten. Een lerende school is in staat een visie levend te houden en deze indien nodig bij te stellen.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Wat vinden we met elkaar belangrijk als we het hebben over een duurzame samenleving?
  • Welke bijdrage willen wij met ons onderwijs leveren aan de transitie richting een duurzame samenleving?
  • Welke concrete doelen stellen wij ons om onze visie te realiseren? En op welke termijn?
  • Hoe betrekken we onze leerlingen en andere belanghebbenden bij het opstellen van onze visie?
  • Hoe zorgen we voor een levende visie, waarbij we, samen met jongeren en andere belanghebbenden geregeld reflecteren op ambitie en doelen?

Trefwoorden

  • Sustainable Development Goals
  • Iedereen denkt en doet mee om de visie op te stellen
  • De visie motiveert, inspireert en verbindt
  • Impact op jongeren en hun ontwikkeling
  • Impact op een duurzame samenleving en planeet

Inspirerende projecten

Op basis van twee rondetafelgesprekken met onderwijsprofessonials en aanjagers van de circulaire economie is een afbeelding gemaakt van Circular Skills in Context: what, why and…
In de Community of Practice gaan schoolleiders, onderwijsmanagers en programmamanagers samen aan de slag met visie en leiderschap om te innoveren voor duurzame ontwikkeling.
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: