SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 17 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

Deel deze pagina: