SDG 13: Klimaatactie

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 13 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

Deel deze pagina: