Pedagogiek en didactiek

Hoe leren we?

Opgroeien en opvoeden in de 21e eeuw doet een bijzonder appèl op docenten. Het is belangrijk om met elkaar te bespreken hoe je daar als individu tegenaan kijkt en hoe je als team elkaar daarin kunt spiegelen en versterken. Deze complexe tijd, waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, vraagt bovendien om didactische vormen die de nieuwsgierigheid en de motivatie van jongeren prikkelen en vasthouden. Hoe organiseer je dat als school?

Pedagogiek gaat over de eigen houding als docent, over aandacht, over voorleven, over verbinding maken. In het licht van duurzaamheidsvraagstukken gaat het ook over de vraag hoe je leerlingen en studenten open en nieuwsgierig tegemoet kunt treden.

Onder didactiek verstaan we de manier van lesgeven. Welke werkvormen gebruik je en hoe creëer je een leeromgeving waarin leerlingen kunnen verkennen wat zij belangrijk vinden en kunnen oefenen met in actie komen voor een duurzame wereld?

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Wat houdt jongeren bezig en hoe geven we daar op betrokken wijze aandacht aan?
  • Hoe helpen we onze leerlingen en studenten om te ontdekken wat er in de wereld speelt?
  • Hoe creëren we ruimte voor jongeren om te ontdekken welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan een duurzame wereld?
  • Hoe stimuleren we in dit opzicht de creativiteit, ondernemendheid en talenten van jongeren?
  • Wat vraagt dit van onze houding als docent en als team?

Trefwoorden

  • Aandacht en voorleven
  • Ervaringsgerichte werkvormen
  • Nieuwsgierigheid, creativiteit
  • Actief, ondernemend, innovatief
  • Open en lerend leiderschap

Inspirerende projecten

Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: