SDG 15: Leven op het land

SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 15 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

Deel deze pagina: