Professionele ontwikkeling

Van wie leren we?

Naast vragen wat, hoe en waar jongeren leren, speelt ook de vraag wat we zelf als onderwijsmakers moeten leren. Het bloemblad ‘professionele ontwikkeling’ richt zich op alle medewerkers in de school, van conciërge tot docent en van beleidsmaker tot directeur.

Als individuele docent kan je je laten bijspijkeren in je kennis over en je vaardigheden voor duurzame ontwikkeling, Maar ook is het van belang om met elkaar als team in gesprek te gaan: wat hebben jullie samen in huis, waar hebben verschillende collega’s interesse in en wat voor kennis en skills missen jullie of waar hebben jullie behoefte aan?

De onderwijsinstelling kan het gesprek hierover stimuleren door dit onderwerp op de agenda te zetten, en duurzaam doen en denken als thema bijvoorbeeld terug te laten komen tijdens studiedagen of bij ontwikkelgesprekken. Daarnaast kunnen bezoeken bij regionale ondernemers of organisaties die actief met circulaire economie of met de Sustainable Development Goals aan de slag zijn heel inspirerend zijn. Verder worden er tegenwoordig talloze webinars en online colleges georganiseerd waar je individueel of als team aan kan deelnemen.

Tot slot is het ook aan de afdeling personeelszaken om een rol te spelen bij specifieke bij- of nascholing. Duurzaam leren denken en doen vraagt niet alleen om kennis over duurzaamheidsvraagstukken. Het vereist ook docentcompetenties zoals netwerken opbouwen, systeemdenken en het ontwikkelen van een bepaalde didactische creativiteit.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Welke kennis, vaardigheden en talenten hebben we al in huis?
  • Hoe kunnen we elkaar versterken in onze professionaliteit voor duurzame ontwikkeling?
  • Zijn we up-to-date wat betreft de duurzame ontwikkelingen in ons vakgebied?
  • Hoe bespreken we als team met elkaar de maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan op ons onderwijs?
  • Hoe organiseren we als team structureel de ruimte om met elkaar te praten over wat jongeren bezighoudt en wat de wereld in deze tijd van hen vraagt?

Trefwoorden

  • Individueel en gezamenlijk
  • Bij- en nascholing
  • Inspirerend en deskundig team
  • HRM
  • Reflectie

Inspirerende projecten

In dit project ontwikkelden we een onderwijshandleiding met portretten en praktijkverhalen van docenten uit alle lagen van het beroepsonderwijs die inspireren, omdat ze circulair bouwen…
Het ontwikkelen van didactiek voor het overbrengen van circulaire vaardigheden om in verbinding met de omgeving op te leiden voor de toekomst.
Het ontwikkelen van de vaardigheden voor docenten die nodig zijn om het curriculum te herontwerpen in verbinding met de omgeving om op te leiden voor…
In dit project werken we aan de bewustwording en professionalisering van docenten van de lerarenopleiding techniek en docenten in opleiding rondom het verbinden van het…
Dat is hard nodig: Nederland wil in 2050 een volwaardige circulaire economie zijn. In een circulaire economie is repareren de eerste actie die wordt uitgevoerd…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: