Zoek op
Sluit dit zoekvak.

SDG 5: Gendergelijkheid

De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 5 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

Deel deze pagina: