De Onderwijsspecialisten

Wij zijn experts in speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar

Wat we doen

We bieden onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag.

Onze medewerkers begeleiden ook leerlingen met speciale hulpvragen én hun leraren in het regulier onderwijs.

Wat wij aanbieden

Expertise in SDG

Deel deze pagina: