Gebouw en bedrijfsvoering

Waar leren we?

Afstemming tussen de visie en de leeromgeving is belangrijk om leren voor duurzame ontwikkeling tot leven te brengen. Hoe ervaren gebruikers van het gebouw, het plein, de kantine en de lokalen dat duurzaam denken en doen ertoe doet?  Dit kan op veel manieren. Denk aan duurzame energie, recycling, een gezonde, duurzame kantine, een reparatiewerkplaats en lokalen en pleinen met veel groen. Zo ontstaat een school die duurzaamheid ademt.

Ook in beleid- en bedrijfsvoering laat je als school zien welke waarden jullie nastreven. Denk aan het faciliteren van duurzaam vervoer, groene ICT, circulair bouwen of renoveren en het hanteren van duurzaamheidscriteria bij het aangaan van contracten rond inkoop, energie of schoonmaak.

Daarbij is het ook de uitdaging om concrete duurzaamheidsopgaves van de schoolorganisatie te verbinden met het curriculumonderwijs, door leerlingen en studenten mee te laten denken, leren en helpen realiseren. Naast deze voorbeelden zie je op scholen ook aandacht voor sociale aspecten van duurzaamheid. De eerdergenoemde Sustainable Development Goals gaan immers ook over bijvoorbeeld participatie, gelijkheid, inclusie en het omgaan met diversiteit.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Waar wordt in het gebouw en in de bedrijfsvoering al gewerkt aan duurzaamheid?
  • Hoe communiceren we wat we doen naar jongeren, (nieuwe) collega’s en bezoekers?
  • Welke kansen bieden ons gebouw en onze bedrijfsvoering voor verbinding met het onderwijs?
  • Hoe kunnen we actief de ambities en wensen van leerlingen en studenten ophalen en hen betrekken bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het gebouw.
  • Hoe wegen we investeringen af en zorgen we voor een transparante communicatie over beslissingen?

Trefwoorden

  • Duurzaamheid zichtbaar, voelbaar en herkenbaar, bijvoorbeeld met hulp van de SDG-iconen
  • Jongeren actief betrekken bij de implementatie van duurzaamheid in bedrijfsvoering
  • Inspirerende leeromgeving
  • Borgen van de visie in alle onderwijsondersteunende processen
  • Huisvesting en vastgoed, onderhoud en beheer

Zie hiervoor de routekaart die door de PO-raad en de VO-raad gebruikt wordt om schoolgebouwen te verduurzamen!

Inspirerende projecten

Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: