Omgeving

Met wie leren we?

Steeds meer mensen, waaronder ondernemers en overheden zijn bezig met duurzame ontwikkeling. Iedereen weet waarom dit belangrijk is, maar hoe we precies de transitie van een niet-duurzame naar een duurzame wereld kunnen realiseren is een leerproces van iedereen. De school kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om die reden speelt de verbinding van de school met de samenleving een belangrijke rol in de WSA.

Leerlingen en studenten leren met partners uit de omgeving hoe ze het verschil kunnen maken.

Rond de school vormt zich een netwerk van mensen, organisaties en bedrijven met passie en expertise op het gebied van duurzaamheid. Denk aan ouders, buurtbewoners, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers en de gemeente. De omgeving kan ook een beroep doen op de school om jongeren mee te laten helpen bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

Maar niet alleen de sociale omgeving rond de school biedt mogelijkheden voor leren voor duurzame ontwikkeling, ook het fysieke landschap en de interactie met de ruimte en de plek waar we zijn creëert kansen voor betekenisvol leren. Dit gaat over de vraag: waardoor leren we? Kennis gebaseerd op ervaring is een belangrijke bouwsteen voor leren voor duurzame ontwikkeling.

Een omgeving roept zintuigelijke ervaringen op – comfort of weerstand, mogelijkheden of begrenzing. Zulke ervaringen kunnen leiden tot meer verbondenheid en daarmee, wellicht, tot de bereidheid om meer zorg te dragen voor de wereld om ons heen.

Vragen om met elkaar te bespreken

  • Hoe ziet ons netwerk eruit en hoe vergroten we dit richting partners die mee willen leren voor duurzame ontwikkeling?
  • Wat hebben wij en onze leerlingen en studenten onze partners te bieden en vice versa?
  • Hoe zorgen we dat we als school eenvoudig te benaderen zijn voor bedrijven en organisaties in de regio?
  • Bieden we jongeren structureel ruimte om de buurt en de wijdere omgeving van de school te ervaren en te onderzoeken?
  • Hoe organiseren we dat we structureel naar buiten gaan?

Trefwoorden

  • Think globally, act locally: hoe beïnvloedt ons handelen hier en nu de wereld elders en de wereld na ons
  • Netwerk met diverse partners
  • Betekenisvol, ontdekkend leren
  • Samen oplossingen vinden voor duurzame vraagstukken
  • Naar buiten gaan

Inspirerende projecten

In dit project ontwikkelden we een onderwijshandleiding met portretten en praktijkverhalen van docenten uit alle lagen van het beroepsonderwijs die inspireren, omdat ze circulair bouwen…
Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw- en installatiebedrijven krijgen later te maken met circulair werken. Met het inspiratiedocument wat in dit project…
In de Community of Practice gaan (Associate) lectoren, practoren, docentonderzoekers en docenten (mbo en hbo) samen aan de slag met hybride leeromgevingen.
In dit project is een circular skills programma ontwikkeld rondom duurzame mode- en textiel voor studenten van de modeopleiding van het ROC van Amsterdam.
Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland van morgen.
Dat is hard nodig: Nederland wil in 2050 een volwaardige circulaire economie zijn. In een circulaire economie is repareren de eerste actie die wordt uitgevoerd…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Deel deze pagina: