Kennisontwikkeling

Op het gebied van duurzaam onderwijs

Bij Leren voor Morgen vinden we kennisontwikkeling en kennisdeling belangrijk. De kennis ontwikkelen we samen met onze netwerkpartners, leden en andere belangrijke spelers in dit veld. Kennis delen we door middel van projecten, bijeenkomsten, artikelen, tools en lesmateriaal. Hieronder vind je een overzicht van alle artikelen, lesmaterialen en recensies, te filteren op verschillende criteria.

Tools

Ga aan de slag met een van onze tools om de transitie naar duurzaam onderwijs op jouw school of in jouw klas te versnellen!

De routekaart biedt scholen de kans om een eigen unieke visie en strategie voor duurzaamheid te maken.

Kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen

Voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame stages met impact.

Digitaal kennisplatform.

Vrij toegankelijk lesmateriaal voor PO, VO en MBO.

SustainaBul stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen om het onderwijs duurzamer te maken.

Artikelen

Hier vind je alle belangrijke en relevante documenten op het gebied van duurzaam onderwijs in de vorm van artikelen, onderzoeken en rapporten.
Duurzaamheid en de circulaire economie in het mbo: wat zijn de kansen en uitdagingen?
Het onderwijs kan veel bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Scholen spelen onder andere een belangrijke rol bij het vergroten van kennis en…
Schoolbesturen en schoolleiders staan voor de uitdaging om een duurzame leeromgeving te creëren die niet alleen gericht is op kennisoverdracht, maar ook op menselijkheid en…
Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs.
In het kader van de wereldwijde transitie naar duurzaamheid, verankerd in internationale verdragen en nationaal beleid, staat het (middelbaar beroeps-) onderwijs in Nederland centraal. Hier…
In het schooljaar 2021-2022 heeft een schoolleiderskenniskring  samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs, vanuit een toekomst- en…
Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op…
In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…

Lesmaterialen

Op Wikiwijs vind je lesmateriaal wat bij jou past! Hier tref je lesmateriaal waarmee leerlingen zich kunnen ontwikkelen voor een duurzame toekomst, te filteren per onderwijslaag.
Al het lesmateriaal op deze pagina heeft het keurmerk ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. Om dit keurmerk te kunnen ontvangen, moet lesmateriaal voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria.…
17 doelen die je deelt! 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen. Op…
Lesmateriaal Land boven Water Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven water leren kinderen en jongeren…

Boekenlijst

Chris Maas Geesteranus (Lid via de VVM, sectie NME) deelt elke maand een recensie over een onderwijsboek met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Laat je inspireren tot het verder lezen in een van deze onderwijsboeken.
Typering “Sinds het begin der tijden komen wij Aardbewoners bijeen om onze verbinding die wij hebben, met elkaar te vieren. Wij allen, groot en klein,…
Marcel Kamp (red.) et al., 2022. Plan Bèta. Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling. NVON, Zwolle.
Wondergem, Bram, 2020. Duurzame ontwikkeling. Een inleiding. Gompel & Svacina Uitgevers, ‘s-Hertogenbosch/Oud-Turnhout.  Recensent: Chris Maas Geesteranus  Algemeen  Dit boekje, zo’n 140 bladzijden op iets groter…
Wat BioLearn wil: De website van BioLearn, zegt het volgende over de bedoeling van het ‘leren van de natuur’, oftewel biomimicry: ‘Het leven op aarde…
Wijffels, Bowine, 2021. Weer floreren. Tien natuurlijke keuzes voor toekomstbestendig organiseren. Tweede druk. Nature-Wise, Utrecht.
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over een interessant boek voor duurzamer onderwijs. Deze maand ‘Olaf en de groene challenge’, van Evelien Dort.…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand de scriptie van Joanne Kooiman, Erasmus Universiteit…
Handboek? Dit eerste woord in de titel van het boek doet me meteen afvragen: wat is er nu ‘handboekachtig’ aan een verzameling beschrijvingen van natuurwandelingen?…
Deel deze pagina: