Guido Bastiaans

contact

Als voormalig gymdocent en schoolleider in het onderwijs heb ik van binnenuit mogen ervaren hoe lastig het soms kan zijn om te werken aan onderwijsontwikkeling-/innovatie. Ik heb daarentegen ook kunnen ervaren waar de kansen en mogelijkheden liggen om te innoveren. De innovatiekansen gericht op duurzaam en circulair liggen met name in het samenwerken met de omgeving, werken vanuit een gezamenlijke visie met een strategie die alle betrokkenen betrekt en verbind.

Graag draag ik met O3-Effect bij aan de maatschappelijke opdracht van het onderwijs; Studenten en leerlingen voorbereiden op de toekomst. Dit vraagt van het onderwijs om te blijven anticiperen op een veranderende wereld. Het onderwijs speelt een cruciale rol in het meegeven van waarden, kennis en vaardigheden die passen bij de vraagstukken van nu en de toekomst.

Nieuw burgerschap
Wat mij betreft gaat het om samen een kritische bewuste generatie burgers op te leiden die bijdragen aan een samenleving waarin duurzame ontwikkeling het nieuwe normaal is met de circulaire economie als oplossingsrichting voor de balans tussen People, Planet, Prosperity.

O3-Effect
Met O3-Effect werk ik aan het creëren van nieuwe handelingsperspectieven d.m.v. organiseren en begeleiden van het gesprek en de ontmoeting binnen de onderwijsorganisatie maar ook tussen het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid. Daar waar mogelijk en nodig, werk ik samen met partners die hun expertise kunnen toevoegen aan het innovatietraject van het betreffende project of organisatie. Binnen de coöperatie werk ik regelmatig samen met Daan de kruif, Stan Freiters, Jacomijn de Vries, Maurijn Odé en Heleentje Swart. Via bovenstaande link lees je meer over O3-Effect.

Deel deze pagina: