cocreation_buildupskills_15Juni23

Ontwikkelen van duurzaam vakmanschap is essentieel voor de energietransitie

Delft, 2023 – Wat moeten vakmensen morgen kunnen? Hoe blijven we leren in een wereld die continu in verandering is? Hoe gaan we om met de transities die als een golf op ons afkomen? Op 15 juni ontmoetten professionals uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar bij de Green Village in Delft om met het BUS-NL netwerk samen te werken aan het vakmanschap dat nodig is voor een succesvolle energietransitie in de gebouwde omgeving. Het evenement bood een platform om de huidige stand van zaken in de sector te bespreken en om inzicht te krijgen in het opleiden van de toekomstige vakmensen in de gebouwde omgeving.

Samen leren Surfen op Transitiegolf
“Sluit je ogen en ontspan. Denk na over wat je vandaag wilt brengen en wilt halen bij dit evenement. Pak deze gedachten nu in gedachte in en leg het even weg. En sta dan eens stil bij de manier waarop je vandaag in gesprek wilt gaan met anderen.” Met deze woorden begonnen we de dag. Een dag met een duidelijk doel: verbinding. We werken met heel veel organisaties en verschillende invalshoeken aan de transitie. Het is tijd om de balans op te maken, de agenda’s op elkaar af te stemmen en samen op te trekken. En die urgentie is groot. De gebouwde omgeving veranderd in rap tempo. En dit heeft gevolgen voor het opleiden en bijscholen van vakmensen. De transities komen als een golf op ons af; energie, materialen, klimaatadaptie en digitaal. In dat geval kun je twee dingen doen, wegrennen of leren surfen. En vandaag? Vandaag gaan we samen leren surfen.

“We moeten het makkelijk maken en dicht bij de mensen brengen”
Na een kennismaking werden ervaringen uitgewisseld door samen een verhaal te schrijven. Een voor een vulden we een zin aan om zo een gezamenlijk beeld te schetsen van ons doel en de uitdagingen die we in de praktijk tegenkomen. In korte tijd moeten we ervoor zorgen dat elke professional alles kan vertellen over de energiemaatregelen van een gebouw. Daarvoor is het essentieel dat we niet blijven hangen in het dagelijkse traditionele werk, maar kezen voor verandering. Er is een bewustwording en actie nodig, door het bedrijfsleven, consumenten, docenten en ambtenaren. “We moeten het makkelijk maken en dicht bij de mensen brengen; bijvoorbeeld met de trainingen in de BUS-NL App en regionale leer- en inspiratie centra.”

Bewegen door de Chaos
Anne-Marie Rakhorst vertelt ons dat het heel goed is om de urgentie over te brengen, maar dat wel op een positieve manier te doen met de instelling dat we deze uitdaging samen aangaan. Door vakmensen in een voor hen vertrouwde omgeving creatief te laten nadenken komen we zelf tot oplossingen voor de verduurzamingsslag die nodig is. Transitie maken doen we samen en met een positieve instelling komen we een heel eind. Leonie van der Steen nam ons daarna mee in de praktijk van die transitie. Aan de hand van de X-curve legt ze uit dat we niet alleen nieuwe dingen moeten opbouwen, maar ook oude patronen moeten afbreken om hier ruimte voor te creëren. Er zijn verschillende rollen te vervullen in het proces, maar in de houding komen enkele kernwaarden overeen: lef, nieuwsgierigheid, onbaatzuchtigheid en liefde als vertrekpunt. Wanneer je weerstand voelt, vraag dan door. Want dit is altijd de weerspiegeling van de waarde die erachter schuilgaat.

En nu Actie!
In vijf workshops gingen we daarna aan de slag om samen verder te komen en de verbinding op te zoeken. Deze waren gericht op de status quo analyse, skills mapping, de LLO-katalysator, het ecosysteem waarin we werken, en de ontwikkeling van een roadmap voor de komende jaren. De deelnemers bespraken niet alleen de huidige situatie, maar ook urgente kwesties, kansen en uitdagingen die zich de komende jaren zullen voordoen. Door gezamenlijk de toekomst te verkennen, werden waardevolle inzichten verkregen en werden basisprincipes vastgesteld voor een duurzame gebouwde omgeving. Zo moet een vakman steeds meer multifunctioneel werken in plaats van monofunctioneel een zijn er andere skills nodig, zowel op technisch als op sociaal vlak. Hiervoor moeten we anders opleiden en is een actieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders, en misschien wel sturende wet- en regelgeving nodig

Roadmap voor Succesvol Bouwen aan Vaardigheden
Het evenement diende als input voor een tweede co-creatie evenement dat later dit jaar zal plaatsvinden. Tijdens dit evenement zullen de deelnemers gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een roadmap voor het succesvol opbouwen van vaardigheden voor een duurzame gebouwde omgeving tussen 2023 en 2033. Deze roadmap zal een gids zijn voor toekomstige inspanningen in de sector. Door samen te werken, kennis te delen en vaardigheden te ontwikkelen, zetten we concrete stappen richting een toekomst waarin duurzaamheid centraal staat. Samen creëren we een gebouwde omgeving die niet alleen ons heden, maar ook de komende generaties ten goede zal komen.

Doe mee en kom naar het volgende evenement op 5 oktober! https://buildupskillsnederland.nl/mee-doen/

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws