Talent Innovation Pool

Het TIP (Talent Innovation Pool) verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven in Rotterdam. TIP is een learning community van derdejaars studenten aan de Hogeschool Rotterdam en young professionals die werkzaam zijn in de bouwsector.  Samen werken zij aan een vraagstuk op het gebied van circulair en emissieloos bouwen. 

Regionaal initiatief Rotterdam

Het doel van TIP is door middel van opgave gerichte projecten de kloof tussen onderwijs en bedrijven te verkleinen en de transitie in de bouw en het onderwijs te versnellen.

Bij het initiatief worden derdejaars hbo-studenten en young professionals die werkzaam zijn in het bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld. Het gaat om een traject van twintig weken, gelijklopend aan de stageperiode. Samen gaan zij aan de slag met een vraagstuk rondom duurzaam bouwen in door de coördinators gefaciliteerde workshops. Ter inleiding hiervan wordt er om de week een masterclass gegeven door een expert uit het bedrijfsleven of de wetenschap die voor zowel studenten als de deelnemende bedrijven toegankelijk is. Om de andere week worden bedrijfsbezoeken en excursies voor de studenten georganiseerd. Zo zijn ruim 50 contacten met bedrijven en instellingen gelegd, welke een rol spelen als deelnemers, sprekers, excursie locaties, ecosysteem partners, etcetera.

Het resultaat is hierbij belangrijk, maar het programma en de planning staan niet in beton gegoten. Er wordt ingespeeld op de ontwikkelingen van de projecten en bijgestuurd waar nodig. Zowel studenten als de young professionals worden uitgedaagd om vooral fouten te maken, want van fouten leer je veel meer dan van alles goed doen. Uiteindelijk zal het initiatief een effect hebben op de wijze van opleiden van duizenden hogeschool leerlingen.

Projecten

De Talent Innovation Pool (TIP) is binnen Hogeschool Rotterdam gegroeid tot een leeromgeving voor interdisciplinair samenwerken. Na de eerste ronde over circulair bouwen, verkennen we…

Laatste nieuws

De toegevoegde waarde van leerwerkgemeenschappen voor studenten en voor bedrijven met de bedoeling om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dat was een van de…
Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Rotterdam (artikel 3/3). Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijs en bedrijfsleven in regio Rotterdam samenwerken aan ‘circular…
Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Rotterdam (artikel 2/3). Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijs en bedrijfsleven in regio Rotterdam samenwerken aan ‘circular…
Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Rotterdam (artikel 1/3). Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijs en bedrijfsleven in regio Rotterdam samenwerken aan ‘circular…
Hoe frustrerend is het als de scriptie waar je zo hard aan hebt gewerkt door gebrek aan aandacht onder in een la beland. Cora Jongenotter,…

Kennis

Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…
In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de…
Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken…
Deel deze pagina: