From commitment to action: integrating sustainable development into national education priorities

Het rapport onderstreept vanuit wetenschappelijk onderzoek het belang van Education for Sustainable Development (ESD). Daarnaast geeft het beleidsmakers, docenten en onderzoekers handvatten bij het vormgeven van ESD in de praktijk.

Gezien de mondiale uitdagingen waarmee toekomstige generaties te maken krijgen, hebben beleidsmakers een verantwoordelijkheid om nationale onderwijssystemen zo in te richten dat kinderen zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. Education for Sustainable Development (ESD) zorgt ervoor dat leerlingen van alle leeftijden worden toegerust met de waarden, kennis, houdingen en vaardigheden die ze nodig hebben in de wereld van morgen.

Het doel van deze gids is om onderwijsbeleidsmakers, -uitvoerders en -onderzoekers te voorzien van een gedetailleerde, praktische en op feiten gebaseerde methodologie voor het integreren van ESD in nationale onderwijsstrategieën en leerplannen. Zo biedt de gids een toolkit voor onder andere het ontwerpen van een ESD-curriculumraamwerk, beleid en curriculumanalyse, innovatief lesontwerp, gedetailleerde evaluatie en een stappenplan voor het efficiënt en snel het opschalen van ESD in het nationale onderwijssysteem.

    Deel deze pagina: