Oproep vanuit jongeren voor duurzamer onderwijs

Maak ons weerbaar tegen klimaatverandering! Dat is de oproep die jongerenorganisatie Klimaat in de Klas doet met hun manifest. Het doel van het manifest is dat er in het curriculum meer aandacht komt voor duurzame ontwikkeling. Leren voor Morgen steunt deze oproep.

Klimaat in de Klas pleit voor de volgende veranderingen binnen het Curriculum:

1. Het nieuwe curriculum moet ons voorbereiden op de toekomst – Het nieuwe wettelijke curriculum moet zo snel mogelijk gaan gelden en daarna doorlopend meegroeien met de actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

2. Laat leerlingen meebeslissen over wat zij leren – Leerlingen moeten betrokken worden bij de samenstelling van het curriculum dat bepalend is voor hun lesprogramma. Uit onze enquête blijkt wel degelijk dat leerlingen meer inspraak willen, dus dat moeten we ze geven!

3. Geef docenten de ruimte en de tools – Docenten moeten meer vrijheid en faciliteiten krijgen om hun (klimaat)lessen te verbeteren. Daarnaast moet het klimaatonderwijs meer vakoverstijgend worden, want de klimaatcrisis is te complex om alleen vanuit enkele vakken bekeken te worden

4. Geen fossiele invloed op klimaatonderwijs – Klimaatonderwijs moet objectief ontwikkeld en gegeven worden. Daarvoor is een volledige terugtrekking van vervuilende bedrijven uit het onderwijssysteem noodzakelijk, want die bedrijven hebben te veel invloed op zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het onderwijs

Deel deze pagina: