Zorg voor Klimaat petitie

De oproep van Zorg voor Klimaat is: ‘Integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid.’ Ze schreven hierover een brief Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie, Leren voor Morgen ondertekende deze.

‘Integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid’, dat is de oproep die negen jonge zorgverleners doen in hun brief. Deze verstuurden ze op 1 februari 2022 aan Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie. Afgelopen week hebben de initiatiefnemers steun gekregen van ruim 75 organisaties waaronder Leren voor Morgen. Het doel van de brief is o.a. om in gesprek te gaan met de ministeries van VWS, OCW, EZK, LNV, IenW en BZ.

De Code Rood brief stelt dat de belangrijkste opgave voor het kabinet de preventie van ziekte is en daarnaast om de mensen die ziek worden te behandelen op een duurzame manier. Code Rood is geschreven vanwege grote zorgen die opkomen bij de zorgverleners door het gebrek aan onderwijs over het verband tussen gezondheid, het klimaat en planetaire grenzen (planetary health). Dit gebrek bestaat niet alleen in zorg- en medische opleidingen maar in het gehele onderwijs. De brief kaart aan dat dit zeker in het licht van de klimaatcrisis zorgelijk is. Klimaatverandering zorgt voor een slechtere gezondheid, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de zorg, waardoor het klimaat verder achteruit gaat. De brief legt uit dat de zorg verantwoordelijk is voor grote milieubelasting en een aanzienlijke CO2-voetafdruk.

Deel deze pagina: