VN-beleidsnota transforming education

VN-beleidsnota die zowel de noodzaak van meer toekomstbestendig onderwijs beschrijft, als aanbevelingen doet hoe dit te bereiken.

In de beleidsnota wordt gesteld dat het huidige onderwijssystemen kinderen niet voorbereidt op de complexe uitdagingen waarmee ze in de toekomst zullen worden geconfronteerd. Het pleit ervoor te zorgen dat elk kind dat naar school gaat ook leert wat het moet leren. Daarnaast beschrijft de nota een set aanbevelingen hoe het onderwijs te getransformeerd kan worden opdat het wél toekomstbestendig is.

    Deel deze pagina: