Teken voor de integratie van klimaat en gezondheid in het onderwijs!

Teken jij de petitie (1)
‘Integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid’, dat is de oproep die negen jonge zorgverleners doen in hun brief. Deze verstuurden ze op 1 februari aan Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie. Afgelopen week hebben de initiatiefnemers steun gekregen van ruim 75 organisaties waaronder Leren voor Morgen. Het doel van de brief is o.a. om in gesprek te gaan met de ministeries van VWS, OCW, EZK, LNV, IenW en BZ.

De Code Rood brief stelt dat de belangrijkste opgave voor het kabinet de preventie van ziekte is en daarnaast om de mensen die ziek worden te behandelen op een duurzame manier. Code Rood is geschreven vanwege grote zorgen die opkomen bij de zorgverleners door het gebrek aan onderwijs over het verband tussen gezondheid, het klimaat en planetaire grenzen (planetary health). Dit gebrek bestaat niet alleen in zorg- en medische opleidingen maar in het gehele onderwijs. De brief kaart aan dat dit zeker in het licht van de klimaatcrisis zorgelijk is. Klimaatverandering zorgt voor een slechtere gezondheid, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de zorg, waardoor het klimaat verder achteruit gaat. De brief legt uit dat de zorg verantwoordelijk is voor grote milieubelasting en een aanzienlijke CO2-voetafdruk.

Om dit probleem op te lossen, eindigt de brief met dringende concrete actiepunten voor de ministeries:

 1. De oprichting van een onafhankelijk transdisciplinair Planetary Health Expertpanel dat onder leiding staat van een onafhankelijke duurzaamheidsexpert.
  Deze heeft als doel om een snelle transitite naar structureel meer Planetary Health in het gehele onderwijs te implementeren.
 2. In het leven roepen van een Interdepartementale Taskforce (groep vanuit verschillende ministeries) die zich bezig houdt met de gezondheid van de huidige en toekomstige bevolking. Zij hebben hierin twee prioriteitsgebieden:
  Een rechtvaardig beleid met als doel het voorkomen van ziekten- en dus algehele gezondheid als prioriteit.
  Een snelle verduurzaming van de zorgsector. Hiervoor moet concreet aangewezen worden waar de verschillende, niet- vrijblijvende verantwoordelijkheden voor verbetering liggen.
 3. In de brief valt onder andere op dat er meer is dan een nadruk op het verminderen van de uitstoot van de zorg, maar dat er verder gekeken wordt naar duurzame verbetering. Onder andere ligt er nadruk op het belang van onderwijs voor werkzame zorgprofessionals. Ook wordt in de brief benadrukt dat onderwijs over de relatie tussen volksgezondheid en de staat van onze planeet nodig is om de stand van zaken te veranderen. Vragen die hierbij aan bod komen gaan over wat de impact van de zorg op het milieu is, hoe deze verlaagd kan worden en hoe er omgegaan kan worden met de gezondheidsproblemen die het veranderende klimaat veroorzaakt. Nu komt dit echter niet tot nauwelijk aan bod in de opleidingen.

 

De brief vraagt niet alleen om deze duurzame scholing voor zorgpersoneel. Planetary health en duurzaamheid moet namelijk structureel onderdeel worden van het gehele onderwijs, aldus de brief Code Rood. Het onderwijs moet deze onderwerpen bevatten vanaf de jongste leeftijden. “Ecologische integriteit, sociale rechtvaardigheid, minder energie en materiaalverbruik en welzijn zijn de nieuwe waarden die maken dat onze beslissingen toekomst hebben.” aldus de Code Rood brief. Er wordt in de brief gesteld dat dit aangekaart moet worden omdat de urgentie van deze zaak niet gezien wordt.

Giuseppe van der Helm, voorzitter van Leren voor Morgen, stelt over duurzaamheid in het onderwijs het volgende: “Scholen hebben vaak de angst dat ze iets erbij moeten doen, ze hebben het namelijk al zo druk. Maar duurzaamheid is niet iets voor erbij, dit is het onderwijs. Duurzaamheid komt namelijk terug in alle vakken en zorgt voor verbinding daar tussen. Dit overbrengen is je doel als onderwijsinstelling. Je moet leerlingen en studenten opleiden voor de toekomst, voor de wereld van morgen, niet voor die van vandaag of zoals nu vaak het geval is: de wereld van gisteren.”

Wil je je hier ook hard voor maken? Draag bij aan deze missie via deze petitie!

  Deel deze pagina:

  Meer nieuws