LOGIN

SDG-publicaties

Als raamwerk voor de inhoud van leren voor duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 werelddoelen geven een brede invulling aan duurzaamheid. Het gaat naast milieuaspecten kijken naar de sociale kant van duurzaamheid (gelijkheid en inclusiviteit). 

Periodiek wordt de voortgang op de Sustaianble Development Goals gemeten. Deze impactmeting is een belangrijke indicator voor onze doelstellingen op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling.

Hieronder vind je een overzicht van verschillende publicaties die de voortgang op de SDG’s meten:

 

    Deel deze pagina:

    In de Coöperatie Leren voor Morgen zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. De Coöperatie Leren voor Morgen ontvangt financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma DuurzaamDoor.