Zoek op
Sluit dit zoekvak.
Two school boys walking on sidewalk on way to school. Sunny day morning.
Shot with Nikon D850

Manifest duurzaam onderwijs Leren voor Morgen

‘Investeren in de toekomst, is investeren in jongeren’, dit is de titel van het onderwijsmanifest wat Leren voor Morgen schreef. Het is een pleidooi voor een politieke visie op duurzaam onderwijs.

Wat is er nodig?

Essentieel is een duidelijke visie van de politiek en ministerie van OCW op de rol van educatie in het realiseren van de gewenste duurzame toekomst, zoals ook benoemd in internationale netwerken als UNESCO en UNECE, waarin Nederland participeert.

Op dit moment is van een expliciete visie en beleid op dit gebied geen sprake. Ons onderwijs is de laatste vijftig jaar nauwelijks veranderd. De wettelijke leerdoelen voor PO en VO zijn sinds 2007 niet aangepast en, ondanks een veelbelovend proces binnen curriculum.nu, is het nog maar de vraag of dat de komende jaren substantieel zal gebeuren.

Het onderwijsdebat gaat vooral over achterstanden, salarissen en kansenongelijkheid. Dat zijn uiteraard belangrijke voorwaardelijke elementen, maar de primaire taak van het onderwijs is om scholieren en studenten voor te bereiden op de samenleving en de vraagstukken van de toekomst. Naast de vraag van ‘wat’ en ‘hoe’ is juist de vraag naar het ‘waartoe’ essentieel.

Van de overheid verwachten we een stimulerende en faciliterende rol op het gebied van duurzaamheidsonderwijs. Van de educatieve sector verwachten we het inbedden van duurzaamheid in beleid en integrale programma’s, met meer ruimte voor de docent om vakoverstijgend op de actualiteit in te spelen in dialoog met de eigen omgeving.

Lees meer

Met name willen we inzetten op de volgende punten:

Politiek

 1. Een centrale regiefunctie van de Rijksoverheid, om het proces van duurzaamheidseducatie in te richten, te coördineren, te faciliteren en te borgen.
 2. Jongeren ook zelf op elk beslissingsniveau actief en structureel te betrekken bij de invulling van beleid rondom hun onderwijs.
 3. Richten van onderwijsgelden om te zorgen dat duurzame onderwijsontwikkeling inderdaad op de werkvloer geïnvesteerd wordt.
 4. Een stimuleringsfonds voor duurzaamheidseducatie, o.a. voor het opschalen van huidige pilots en initiatieven en begeleiding van pilotscholen voor onderwijs in duurzame ontwikkeling.
 5. Het opzetten van een programma voor Duurzame Scholen, om scholen te helpen duurzame ontwikkeling een plaats te geven in beleid en uitvoering vanuit een Whole School Approach.
 6. Heldere kwaliteitseisen voor duurzaamheidseducatie, vastgelegd in eindtermen, exameneisen en kwalificatiedossiers, en een actieve rol van de onderwijsinspectie om deze te verifiëren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een benchmark zoals de Sustainabul, AISHE of andere instrumenten. Dit sluit aan bij het doel van SDG4: Quality Education.

Educatieve sector

 1. Centraal stellen van duurzame leerdoelen in de nieuwe leerdoelen voor het po en vo en in de kwalificatiedossiers van het mbo. De SDG’s geven hiervoor een goed raamwerk;
 2. Het vertalen van deze doelstellingen in specifieke leerinhoud, projecten etc
 3. Het bijbrengen van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, creativiteit en ondernemendheid
 4. Meer ruimte voor integraal onderwijs volgens de Whole School Approach: vakoverstijgend, leerjaaroverstijgend, in doorlopende leerlijnen.
 5. Het verduurzamen van eigen gebouw en bedrijfsvoering van elke onderwijsinstelling
 6. Meer contact met de omgeving van de school: ouders, gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om aan te haken bij actuele vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en ecologische stabiliteit. Daarbij kan de school ondersteund worden bij haar maatschappelijke opgave: it takes a village to raise a child.
 7. Meer aandacht voor de individuele kwaliteiten en interesses van leerlingen in leerlinggericht onderwijs, zodat zij ontdekken aan welke vraagstukken zij in de toekomst de meest zinvolle bijdrage kunnen leveren.
 8. Minder bureaucratie en meer ruimte voor (en vertrouwen in) docenten om invulling te geven aan het lesprogramma en hun expertise, lesinhoud en didactiek doorlopend te actualiseren en te benutten.

  Ik teken het manifest

  Deze organisaties en personen steunen dit manifest

  Organisaties
  Vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)
  Sustainable Brand Index
  Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs
  Stichting 169 Targets
  Studenten voor Morgen
  Implement Circular Economie (ICE-Amsterdam)
  Pleuni de Kind
  Marenthe Middelhoff
  Marcel Fraij Educatie
  Ferm, fier en fris onderwijs
  Buro Elzinga, Training en Advies
  Groene morgen
  SDG Nederland
  Eigen Weg Wijzer
  IVN Natuureducatie
  Eco Schools
  SME
  ROC Tilburg
  INTREEGUEE
  Stichting Nieuw Onderwijs
  Reflower
  Time is Now Foundation
  Utrecht Natuurlijk
  Calei consulting/ MaakplaatsUden
  Duurzaamheid in de Kappersbranche
  Teachers for Climate
  Zorgtuin Gorssel
  I4Nature
  De Bastei
  Stichting Schooldakrevolutie
  Stichting Day for Change
  Core-identity
  Duurzaam MBO
  De Eigen Weg Wijzer
  MBO College Lelystad
  Practoraat CRE ROC Amsterdam – Flevoland
  eVRgreen Studio
  Eco-schools Nederland
  Stichting Technotrend
  Educatiecentrum Bostuin
  Laika ac Voedseleducatie
  Managemind
  International Astronomical Union European Office of Astronomy for Development, Universiteit van Leiden/ Pale Blue Dot – Universe Awareness Programmes
  Knowledge Innovation in Management and Organization
  SDG kinderboek en theaterstuk ‘Iedereen heeft een roodroze hart’
  Earth Charter International
  Nexxdott

  Personen
  Britte Rijk
  Wai-Han Wong
  Bas van den Berg
  Elieska Lensink
  Stefan de Beukelaar
  Nicolette Koppelman-van Bokhorst
  Pleuni de Kind
  Marenthe Middelhoff
  Elieska Lensink
  Stefan de Beukelaar
  Sofie Krete
  Gielke Burgmans
  Nicolette Koppelman-van Bokhorst
  Mark
  Bertus Faber
  Lucienne Ooijman
  Margreet Kamman
  Wiranda Stam
  Roos Wemmenhove
  Rianne C ten Veen
  Aimée de Croon
  Michel Scholte
  Ruth Pasternak
  Roeland Tameling
  Remi Rooding
  Prince
  Tamara van Hees
  Stijn van Oss
  Maarten van Dongen
  Ralf Marinus
  Roos Wemmenhove
  Marieke Drabbe
  Siem Jimmik
  Sanne Kiwitz
  Jeroen Onck
  Marc van Liere
  Therre van Blerck
  Jeroen
  Mark
  Floor
  Hester Walda
  Joske Vermeul
  Erik Zwaart
  Rosalie Roose
  Frank Kroondijk
  Hans Arnout Swart
  Carin Rustema
  Lennie Qiu
  Pim Rietveld
  DC. Treep
  Rob
  Maaike Brouwers
  Petra
  Antoinette Schouten
  Ton Bruining
  Liedewij de Graaf
  Albert Walsweer
  Lucille Keursten
  Wouter Buursma
  Sandra Mors
  Berry Burghout
  Bas van den Berg
  Wolmet Barendregt
  Henk Hulshof
  Erik Boele
  Etske Thie
  Irma Verhoeven
  Eline Koopman
  Peter van Tilburg
  Ruud Wubbolts
  Andre van Oort
  Chris Maas Geesteranus
  Sonja
  Wil Meertens
  Marije van Bommel
  Jan Koene
  Dieuwertje Westerbaan
  Annemarie Looijenga
  Ivy de Bruijn
  Rianne C. ten Veen
  Ted Jan
  Eline Koelen
  Patrick van der Hofstad
  Peter Eisenburger
  Bas de Bruijn
  Anne Nienhuis
  Lysbeth Brouwer
  Bertus Faber
  Robert Jan Jonker
  Miranda Geertsema
  Joseline Houwman
  Hester Mol
  Tomas van Hermon
  Willem Overbosch
  Maaike Slingerland
  Rianne ten Veen
  Viviane Kolders
  Angelique Tonnaer
  Job Theelen
  Irene ter Heijden
  Johan Janssen
  Annelous Fleuren
  Anne Schmidt
  Marieke Smidt
  Irma Verhoeven
  Esther Lieshout
  Anne Faassen
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem
  Anoniem

  Deel deze pagina: