team duurzaamheid

Met een integrale impactstrategie werken aan duurzaamheid

Als AOC met 13000 leerlingen (vmbo), 8800 studenten (mbo), 7000 cursisten, 3000 medewerkers en 5000 stagebedrijven staat Yuverta voor een grote uitdaging om duurzaamheid een prominente rol te geven in het onderwijs, HR en de bedrijfsvoering. Dit is hard nodig. Het gaat namelijk niet goed met de wereld. We bewegen van klimaatverandering naar een klimaatcrisis. Incrementele veranderingen zijn niet meer voldoende, dus systeemverandering is nodig. En we willen van profitability naar thrivability. Hoe zorg je ervoor dat je als onderwijsinstelling meebeweegt met deze transities? In dit artikel vertelt Yuverta hoe zij integraal werken aan duurzaamheid!

Bij Yuverta volgen studenten opleidingen in de blauwe en groene hoek. Hierbij kun je denken aan dierenverzorging, bloem en styling, duurzame leefomgeving, milieu en veehouderij. Daarmee leent de inhoud van de opleidingen zich heel goed om duurzaamheid een prominente rol te geven. Om dit te doen is er een integrale impactstrategie ontwikkeld op basis van het model van de Theory of Change. De kernambitie van Yuverta luidt als volgt: als kwaliteitsinstituut bijdragen aan een duurzame wereld. Ze willen échte impact maken en verandering realiseren. Ze streven ernaar dat datgene wat ze doen doorwerkt in de verandering die ze willen creëren.

Een duurzame roadmap
Als onderdeel van de impactstrategie is er met meer dan 50 collega’s vanuit verschillende afdelingen samengewerkt aan een Roadmap. Om verandering te realiseren is het belangrijk dat iedereen in de organisatie betrokken is: zowel vanuit het onderwijs als vanuit HR. In een aantal sessies is onderstaande Roadmap tot stand gekomen, waarbij er twee parallelle trajecten zijn voor onderwijs en voor HR/bedrijfsvoering:

Roadmap Yuverta

Studenten en medewerkers zijn de duurzame doeners
In deze ontwikkelsessies zijn ze onder andere op zoek gegaan naar hun materialiteitsprincipe. Je maakt daarbij afwegingen gebaseerd op relevantie (het belang dat stakeholder hechten aan het effect) en de significantie (de schaal of omvang van het effect). Dit hebben ze gedaan door na te denken over de volgende vragen: Waar kun je het meeste positieve waarde creëren? Waar is je negatieve footprint het grootst? En je handafdruk het kleinst? Waar heb je de meeste invloed? Waar kun je onderscheidend zijn? In het beantwoorden van deze vragen kwamen ze tot een logische, maar ook zeer inzichtelijke conclusie: de meeste impact kunnen ze maken via de studenten en medewerkers. Zij zijn de personen die duurzaamheid kunnen agenderen in hun contacten; van opdrachten met bedrijven tot thuis aan de keukentafel. Daarom ligt in de implementatie de focus op de vraag hoe zij het verschil kunnen maken. De volgende stap was om te bedenken wat je dan moet kunnen. Daarom zijn ze aan de slag gegaan met het Profiel voor een Duurzame Doener: leerlingen, studenten en medewerkers die op een betrokken, innovatieve en ondernemende manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarbij zij drie onderdelen essentieel: kennen (kennis hebben over het grotere probleem), snappen (de vertaling kunnen maken naar de eigen situatie) en kunnen (actief bijdragen aan oplossingen).

Aan de slag!
Deze integrale strategie heeft geleid tot tal van activiteiten. Van inspirerende Green Talks door collega’s tot Green Offices gedragen door studenten en docenten, deelname aan Sustainabul VO/MBO en een netwerk van meer dan 100 duurzame ambassadeurs die duurzaamheid uitdragen op hun locaties. Ook in de bedrijfsvoering hebben ze niet stilgezeten en werken ze aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, circulariteit, een duurzame werk- en leefomgeving, en vitaliteit en inzetbaarheid. Zo organiseren ze workshops, is er een gedegen inkoopbeleid, voeren ze klimaatgesprekken en is er de wens om duurzaamheid een aandachtspunt te maken in de onboarding van nieuwe medewerkers. Op dit moment is er een team duurzaamheid, welke integraal zorgt voor het aanjagen, verbinden, ondersteunen en ontwikkelen. De grootste uitdaging is op dit moment om de impact meetbaar te maken. Er wordt veel gedaan en ze delen graag wat ze doen, maar de volgende stap is om te wéten dat de studenten en medewerkers ook echt duurzame doeners worden. Een mooie uitdaging!

Wil je in contact komen met team duurzaamheid van Yuverta? Dat kan via duurzaam@yuverta.nl

Wil jij ook werken aan het verankeren van duurzaamheid in het mbo? Bekijk hoe jij vanuit jouw rol kan bijdragen en meld je aan voor het netwerk MBO voor Morgen.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws