Stichting de Rollen

Het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie in Sittard-Geleen en omstreken. We zien een toekomst waarin iedereen zich verbonden voelt met de natuur én elkaar; ‘Verbinden voor verduurzaming’ met hart, hoofd en handen. Op scholen en in de buurten met de Global Goals als gemeenschappelijke taal.

Wat we doen

Wij geloven in educatie vanuit (natuur)beleving en de eigen leervraag op basis van ‘Onderzoek & Ontwerpen’ (O&O), ‘Science, Technology, Engeneering, Arts and Mathmatics’ (STEAM) en ‘Natuur, Leven en Technologie’ (NLT).

Participatie gericht op de buurten die sociaal-economisch een achterstand hebben. Onder het motto van de Global Goals ‘No one left behind’ willen we bewoners bereiken die nu nog niet meekunnen in de transitie. Wat wij doen is community building; het versterken van het buurtnetwerk door samen te werken met maatschappelijk werk, woningcorporaties, verenigingen en de lokale ondernemers.

Wat wij aanbieden

Cursussen, fysieke evenementen, lesmateriaal, advies en pilotprojecten

Expertise in SDG

Deel deze pagina: