LinC

LinC
LinC staat voor Leren in nieuwe contexten. We werken samen met scholen aan de innovatie van het onderwijs die nodig is voor nieuwe manieren van leren en duurzame ontwikkeling.

Wat we doen

LinC zet zich in om het onderwijs te inspireren om anders te werken. LinC begeleidt scholen om uit de comfortzone te stappen door de verbinding met de partijen uit de omgeving te leggen en innovatieve onderwijsprocessen te begeleiden. LinC maakt het eenvoudiger voor scholen om te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs die beter opleiden voor de vaardigheden die nodig zijn voor een duurzame toekomst.

Activiteiten
LinC brengt samen met de het onderwijs de vraag in beeld en werkt op maat aan

Het begeleiden van onderwijsinnovatietrajecten (ten behoeve van duurzame ontwikkeling)

Het organiseren van Innovatielab’s waarin verschillende partijen samen vraagstukken kraken zoals “hoe ziet de leeromgeving van de toekomst er uit?” of Hoe kunnen we ons onderwijs anders organiseren zodat we kunnen werken aan nieuwe manieren van leren?”

Opdrachten van scholen, maatschappelijk partners of programma’s om verbinding tot stand te brengen tussen onderwijs en omgeving. Door bijvoorbeeld het in kaart brengen van de behoeften van scholen of en sessies te begeleiden waarin partners zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking

Het ondersteunen of coachen van schoolleiders in innovatietrajecten

Wat wij aanbieden

  • Fysieke evenementen
  • Advies
  • Pilotprojecten

Expertise in SDG

Deel deze pagina: