Good Practice Vo symposium

Educatief programma Floriade Aeres Almere

School
Aeres VMBO en MBO Almere

WSA-onderdeel
Pedagogiek en didactiek, maar raakt aan alle bladen

Betrokkenen
Docenten, >1000 leerlingen

Good Practice
Educatief programma Floriade

Om werkelijk duurzaam te kunnen leven is een breed en diep gedragen besef nodig met onderzoeken, leren ervaren, doen en reflectie. Hierdoor ontstaat empowerment, je toegerust voelen om duurzaam te kunnen handelen. Die processen vinden plaats in de lokale gemeenschap, verenigingen en organisaties maar vooral in scholen waar leerlingen gericht aan de ontwikkeling van die houding werken. Experimenteren, onderzoeken, voelen, proeven, les krijgen, fouten maken, gericht evalueren, beter doen en kansen pakken. En zo’n mooie, exceptionele kans stond voor de deur, de FloriadeExpo.

Samen met docenten is ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ op basis van de UNESCO uitgangspunten de kern van het Educatief Programma Floriade (EPF) geworden. Hierdoor hebben vele docenten en leerlingen kennis gemaakt met deze transitiegerichte didactiek en met al dat moois wat deze Floriade te bieden had. Programma’s voor een dag, een app maar ook acht programma’s die gekoppeld kunnen worden aan vakken of vakoverstijgend kunnen worden ingezet.

Deze good practice is op het symposium ‘ VO voor Morgen’ op de 2e plaats geëindigd voor de good practices van de SustainaBul VO 2022!

Interessante links
Bekijk de website voor meer informatie: https://www.aeres.nl/educatief-programma-floriade

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws