LOGIN

Knowledge Development

In the area of sustainable education

At Leren voor Morgen, we consider knowledge development and knowledge sharing important. We develop the knowledge together with our network partners, members and other important players in this field. We share knowledge through projects, meetings, articles, tools and teaching materials. Below you will find an overview of all articles, teaching materials and reviews, filterable by various criteria.

Tools

Get started with one of our tools to accelerate the transition to sustainable education in your school or classroom!

De routekaart biedt scholen de kans om een eigen unieke visie en strategie voor duurzaamheid te maken.

Kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen

For sustainable development.

Sustainable internships with impact.

Digital knowledge platform.

Freely accessible teaching materials for PO, VO and MBO.

SustainaBul encourages and supports educational institutions to make education more sustainable.

Articles

Here you will find all important and relevant documents in the field of sustainable education in the form of articles, studies and reports.
Wil je met de verschillen onderwerpen uit de Sustainabul benchmark aan de slag en ben je op zoek naar beleid en maatregelen waar je aan…
In het economische denken werd de mens vroeger vaak geconceptualiseerd als een homo economicus. Deze term werd door John Stuart Mill geïntroduceerd, niet zozeer om…
Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben…
Namens Coöperatie Leren voor Morgen staat er een artikel over duurzaam onderwijs in het juni nummer van het blad Van Twaalf tot Achttien.
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Vanuit de overheid ontbreekt visie en beleid op het gebied van duurzaam onderwijs, schrijft een coalitie uit het onderwijsveld. Een oproep aan het komende kabinet…
Accelerating the circular transition requires skills that enable people to leverage innovations, set up new business processes, think...
The Whole School Approaches to Sustainability survey shows examples of the application of the Whole School Approach from around the world.

Teaching Materials

Ga op zoek naar lesmateriaal wat bij jou past! Hier vind je al het lesmateriaal op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling, te filteren op alle onderwijslagen. Meer duurzaam lesmateriaal vind je op WikiWijs!
De masterclasses Energietransitie geven middelbare scholieren uit de bovenbouw en mbo-studenten in één dag een overzicht van de uitdagingen, dilemma’s en oplossingen voor de energietransitie.…
Land Above Water is cross-curricular educational material for secondary schools and colleges. With land above water youngsters learn what hydraulic engineering is and which professional perspectives this...
The Floriade Educational Program is available! Good to know that there is an Educational Program for all pupils and students aged 12 years and over....
De aanleiding van dit project is dat we vol in de transitie naar circulair onderwijs zitten. Dit vraagt ook het nodige van docenten. We wilden…
Students research labels and products and discover that producing food can affect the environment, human rights and animal welfare. They then engage as true...
Compost your own green waste in a worm bin in class and experience how old peelings transform into fertile soil in a few months.
In the Taste Mission Vegetable Garden, students in grades 1 through 4 discover all about the vegetable garden. They get to work themselves and discover...
Technology Promotion Foundation develops lesson plans for children ages 4 to 18 that help them learn about and develop their talents in technology. The...

Reviews

Chris Maas Geesteranus (Member through the VVM, NME section) shares a review of an educational book related to sustainable development each month. Be inspired to continue reading one of these educational books.
Wijffels, Bowine, 2021. Weer floreren. Tien natuurlijke keuzes voor toekomstbestendig organiseren. Tweede druk. Nature-Wise, Utrecht.
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over een interessant boek voor duurzamer onderwijs. Deze maand ‘Olaf en de groene challenge’, van Evelien Dort.…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand de scriptie van Joanne Kooiman, Erasmus Universiteit…
Handboek? Dit eerste woord in de titel van het boek doet me meteen afvragen: wat is er nu ‘handboekachtig’ aan een verzameling beschrijvingen van natuurwandelingen?…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand het ‘Handboek voor natuurwandelingen’ geschreven door Koos…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand de brochure ‘Samen op weg: duurzame ontwikkeling…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand het didactiekboek ‘Ecologie Leren en Onderwijzen’ geschreven…
Elke maand publiceert Leren voor Morgen een recensie over iets wat interessant is voor duurzaam onderwijs. Deze maand de bachelorscriptie genaamd ‘Whole school Approach to…
Share this page: