ma 13 november 2023, 15:00 U 16:00 U

Webinar: Het curriculum in relatie tot duurzaamheid

Webinar

Deelnemers aan het webinar zoeken naar de ruimte die een school heeft om binnen het curriculum aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Samen met tafelgasten Anton Bakker (curriculumontwikkelaar mens & maatschappij bij de SLO) en Ria Sluiter (directeur van Stichting Technasium) wordt antwoord gezocht op vragen als:

  • Hoe maak je in het schoolcurriculum eigen keuzes en accenten in relatie tot duurzaamheid?
  • Is er een relatie te leggen met de visie en identiteit van de school?
  • Volg je de lesmethoden of gebruik je aanvullend lesmateriaal van derden?
  • Wat kan hierbij de rol van de schoolleider, leerkracht of docent zijn

Deelnemers krijgen praktische, inspirerende tips en tools en er is gelegenheid om online vragen te stellen.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de serie webinars die wordt georganiseerd voorafgaand aan de ‘Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs’ op 27 november.

Wanneer

ma 13 november 2023, 15:00 U 16:00 U

Waar

Online

Organisatie

Coöperatie Leren voor Morgen

Voor wie

Schoolbestuurders, schoolleiders of docenten in het po, vo en so
Deel deze pagina: