Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Hoe ziet een duurzame samenwerking tussen studenten en bedrijven eruit?

Portret Cora Jongenotter
Hoe frustrerend is het als de scriptie waar je zo hard aan hebt gewerkt door gebrek aan aandacht onder in een la beland. Cora Jongenotter, van de Hogeschool Rotterdam, zag dit probleem vaak bij de studenten die ze begeleidde. Dus kwam ze met een oplossing: TIP circulair.

Van scriptie naar casus

Toen ik deze teleurstelling bij mezelf en studenten opmerkte over de scripties ben ik naar de Hogeschool gestapt en heb hen gevraagd: kunnen wij hier gezamenlijk iets aan doen? Uiteindelijk kreeg ik de ruimte om vorig jaar TIP circulair (Talent Innovation Pool) te starten. Er zijn wel al initiatieven geweest rondom TIP maar TIP circulair bestond nog niet, ik heb dit naar eigen inzicht mogen vormgeven.

Het uitgangspunt van een TIP community is dat leerlingen en young professionals samenwerken aan een casus. Daarmee verbreden studenten hun kennis op het gebied van de circulaire economie. Afgelopen schooljaar zijn de leerlingen gestart met een onderzoeksvraag vanuit Constructif, een landelijk opererend onderhoudsbedrijf. Zij hebben de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: onderzoek hoe een modulair- en circulair systeem voor de verduurzaming van portiekwoningen kan bijdragen aan biodiversiteit. Studenten hebben deze vraag in twintig weken tijd uitgewerkt. Daarbij liep een professional mee vanuit Constructif. Tegelijkertijd was een aantal andere bedrijven aangehaakt die wilde helpen om deze casus tot een succesvol einde te brengen. Gedurende het onderzoek boden wij de studenten masterclasses aan, gegeven door experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven of een ervaringsdeskundige. Dit alles om de jeugd van input te voorzien en ze uit hun comfortzone te halen. Een casus is voor de meeste heel inspirerend maar het gaat er vooral om dat ze er hun eigen identiteit aan geven, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap.

Het uiteindelijke resultaat was dat ze naast een prachtig cijfer ook waardering kregen vanuit de opdrachtgever. Ze waren zo enthousiast over het resultaat dat hetgeen wat is ontwikkeld in 2023 wordt uitgevoerd, dat is natuurlijk de droom.

Samenwerken met het bedrijfsleven

Normaal gesproken zijn het leer- en werkbedrijven waar studenten stage lopen. We kijken uiteraard naar het ambitieniveau van een bedrijf, maar verder ben ik daar erg vrij in. Dit schooljaar hebben we voor het eerst een lector verbonden aan TIP waarmee we het wetenschappelijke stuk ook kunnen valideren. Dit maakt het voor bedrijven ook erg interessant om aan te sluiten.

Een groep werkt nu bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Defensie. Zij doen onderzoek naar de haalbaarheid van het printen van het basiskamp voor de manschappen tijdens vredesmissies. Nu wordt alles nog ingevlogen of verscheept, bijvoorbeeld de tenten of containers die worden ingericht als verblijf. In de ideale situatie wordt daarvoor een 3D-printer gebruikt en zijn de materialen lokaal beschikbaar. Interessant in deze casus is dat we niet in gesprek zijn met de al gevestigde orde, dat zijn over het algemeen grote bedrijven die wat minder wendbaar zijn. We hebben er nu juist voor gekozen om start-ups en scale-ups te verbinden aan TIP, voor meer innovatiekracht.

Ikzelf ben daarin een soort waakhond die zorgt dat kennis door ontwikkelt. Ik ben continu aan het kijken naar het proces in de buitenwereld en de invloed daarvan op ons. Het is voor bedrijven in deze arbeidsmarkt interessant om zich te presenteren aan jongeren, andersom is dit natuurlijk ook het geval. Ik vind het heel leuk om deze partijen dichter bij elkaar te brengen. Doordat bedrijven hieraan bijdragen kunnen we het onderwijs samen anders gaan vormgeven een meer laten aansluiten bij de behoeftes van het bedrijfsleven.

“Circular skills zijn voor studenten al zo vanzelfsprekend, terwijl we daar in het bedrijfsleven nu pas echt aandacht voor vragen”

 

Ontwikkeling van studenten

De ochtenden staan echt in het teken van kennis opdoen en delen. In de middag staan softskills op het programma, vooral persoonlijke ontwikkeling dus. Ik heb in de praktijk gezien dat studenten zich buitengewoon snel ontwikkelen. Ze stijgen boven zichzelf uit, durven kritisch te denken en vragen te stellen. Eigenlijk hebben ze niet eens het besef dat ze daarnaast bezig zijn met de ontwikkeling van hun circulaire vaardigheden. Het is voor hen zo vanzelfsprekend, terwijl we daar in het bedrijfsleven nu pas echt aandacht voor vragen.

Ambitie 

Wat ik graag zou willen is dat de TIP rondes nog meer in het teken staan van inspiratie zodat de studenten en young professionals daar het maximale uithalen. Voor nu is het vooral belangrijk om het format te laten beklijven. Daarin moeten we ook kijken naar de trends en ontwikkeling in circulair bouwen. Dit hele traject is een interactief proces. Ik kan op de eerste dag bijvoorbeeld niet zeggen wie in week zestien te gast is. Dat is deels afhankelijk van de kennisbehoefte van studenten en van alles wat er buiten ons om gebeurd. Ik hoop dat we met dit alles meer betekenis kunnen geven aan de leerweg van studenten.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws