De kracht van samenwerking

Studenten planten bomen (1)
Op 15 april kwamen 17 duurzaamheidscoördinatoren van het SustainaBul MBO netwerk samen voor de 2e kennisdeelbijeenkomst van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst werd het belang van samenwerking met studenten en studentenorganisaties besproken bij het behalen van duurzame doelen. Vier sprekers deelden hun inzichten en uitdagingen op dit gebied, waarna de deelnemers in subgroepen dieper op dit thema ingingen.

Annika Morrice, projectleider van het Green Office bij het ROC van Amsterdam Flevoland, benadrukte het belang van studentenbetrokkenheid bij duurzaamheid. Het initiatief om een Green Office binnen het ROC van Amsterdam op te zetten draagt enorm bij aan het behalen van strategische doelen, zoals het vergroten van het bewustzijn over de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het integreren van duurzaamheid in het curriculum. Het Green Office biedt doorlopend een officieel erkende stageplaats aan 8 studenten, waardoor zij veel expertise opbouwen op het gebied van duurzaamheid. Tegelijkertijd werken deze studenten intensief aan het verduurzamen van het ROC in verschillende projecten. Sinds 2022 is er een peer education programma opgezet, waarbij studenten lessen geven over duurzaamheid aan hun medestudenten. 

Het samenbrengen van studenten en medewerkers in het streven naar een duurzame toekomst vereist echter zorgvuldige planning en inzet. Er zijn uitdagingen op het gebied van meetbaarheid van impact, tijdelijke budgetten en personeel, en een terugkerende ‘brain-drain’ omdat studenten elk half jaar wisselen. 

Joost Blanken deelde zijn ervaringen vanuit een kleiner perspectief. Hij is werkzaam als docent duurzaamheid bij het ROC van Flevoland en werkt meestal met 1 student die ondersteunt in hun programma Circulaire Regionale Economie. Hierbij biedt hij ondersteuning op maat. Door te focussen op kansen voor groei en ontwikkeling, kunnen met hulp van studenten zelfs kleine initiatieven zoals afvalcampagnes en kledingruilen een aanzienlijke impact hebben.

Isabella van Eijk, werkzaam bij Yuverta, vertelt dat studenten onder begeleiding werken aan duurzame uitdagingen binnen hun eigen opleiding of locatie, of juist samenwerken met de branche aan grotere duurzame vraagstukken. Dit vraagt goede begeleiding van docenten, wat goed georganiseerd en gefinancierd moet worden. De versnippering door het grote aantal locaties vormt een praktische uitdaging, evenals het feit dat niet alle disciplines in huis zijn. Terwijl er veel studenten zijn in groene en blauwe opleidingen, ontbreekt het vaak aan studenten en opleidingen op het gebied van communicatie of management, en die zijn óók nodig bij duurzaamheidsinitiatieven. Bij het ROC van Amsterdam stellen ze hun Green Office daarom open voor studenten van andere MBO-opleidingen, zodat ze meerdere disciplines in huis halen.

Han Savelkoel, werkzaam bij RijnIJssel, werkt samen met studenten uit de studentenraad, bijvoorbeeld bij het inventariseren van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid voor de SustainaBul. Hij zou deze samenwerking graag uitbreiden, maar dit gaat stapje voor stapje. 

Alle deelnemers zien veel belang, en ook veel potentieel, in het samenwerken met studenten aan duurzaamheid binnen de instelling, maar hoe organiseer je dat op een structurele manier? Het opzetten van een Green Office is een heel krachtige manier om dit te doen, maar vergt ook constante aandacht op financiering, begeleiding en overdracht bij de wissel van studenten. 

Wil je als instelling je slagkracht op het gebied van duurzaamheid versterken, dan kun je ook kleiner beginnen door enthousiaste studenten persoonlijk te benaderen of hen te vragen een rol te spelen. Help hen het werk onderdeel van hun opleiding te laten zijn waar mogelijk (als keuzedeel, stage of anderszins). Werf studenten met een filmpje, niet met lappen tekst. Bedenk samen hoe ze een concrete, behapbare bijdrage kunnen leveren, in uren die voor hen aansluiten (en dus niet conflicteren met werk, mantelzorg of anderszins). Bied goede begeleiding en maak het leuk: samen met anderen iets concreets doen voor een betere wereld zorgt voor een gevoel van erbij horen en zingeving.

Benieuwd naar de presentatie van Annika Morrice? Download deze hier. 

Interesse in deelname aan het kennisnetwerk van de SustainaBul? Neem contact op met sustainabul@lerenvoormorgen.org (voor scholen). Of kijk op onze website.

Wil je meer weten over duurzaamheid in het MBO? Sluit je aan bij het MBO netwerk om op de hoogte te blijven van kennis, evenementen en inspiratie.

Om studenten te inspireren duurzame stappen te zetten, hebben wij een flyer gemaakt voor studentenraden. Deze kun je hieronder downloaden en delen.

Download Flyer
    Deel deze pagina:

    Meer nieuws