Wat is de WSA

voor duurzame ontwikkeling

De Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling is een raamwerk dat scholen ondersteunt om onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven, in samenspraak met alle belanghebbenden en geïnteresseerden in en rond de school. De WSA helpt om duurzaamheidsvraagstukken structureel en in samenhang in de schoolorganisatie te integreren.

De WSA gebruikt een bloem als beeld. De bloembladen zijn de domeinen waarop verandering plaatsvindt. Het hart van de bloem is de visie van de school op onderwijs in de context van de 21e eeuw. Dit is de plek waar alle bloembladen met elkaar verbonden worden. De context van de WSA zijn de 17 Sustainable Development Goals.

Waarom is de WSA nodig?

De WSA helpt om duurzame ontwikkeling te verankeren in alle domeinen die van invloed zijn op het leren. Op deze manier worden leerlingen en studenten vanuit alle bloembladen van de WSA gevoed en gestimuleerd om duurzaam te leren denken en handelen. Aandacht voor duurzame ontwikkeling wordt vanzelfsprekend. De school legt zo de basis gelegd voor een duurzame houding en leefstijl.

De WSA helpt scholen om met elkaar – jongeren, docenten, management, onderwijsondersteuners en betrokkenen rondom de school – de juiste vragen te stellen en zo te komen tot een plek waar duurzaamheid geleefd wordt. Dit raamwerk is een uitnodiging om te ontdekken welke bijdrage jullie als school kunnen leveren aan de transitie richting een duurzame samenleving.

Hoe werkt de WSA?

Elke school kan op een eigen manier vormgeven aan de WSA. Het raamwerk biedt ruimte om duurzaam doen en denken dáár te starten waar de school op dit moment mee bezig is: of dit nu het verduurzamen van de kantine is, het opbouwen van een netwerk met duurzame koplopers in de regio of het verduurzamen van het curriculum. De WSA geeft ruimte om per onderdeel aan de slag te gaan, zonder de samenhang uit het oog te verliezen.

In dit basisdocument (Geschreven door Floor, Anne, Anna, Gerben, André, Jan Willem, John en Heleentje) beschrijven we de vijf bloembladen en het hart van de bloem aan de hand van startvragen die het gesprek tussen alle betrokkenen op gang kunnen brengen, waarbij we beginnen bij het hart. Dit zijn de vragen die ook in de afbeelding te vinden zijn. Bij iedere startvraag onderscheiden we een aantal deelvragen en trefwoorden die het gesprek verder kunnen helpen.

Inspirerende projecten

Deel deze pagina: