Landbouw Nederland Re Ge NL

Regeneratieve Landbouw krijgt impuls vanuit Nationaal Groeifonds

Het kabinet heeft op vrijdag 30 juni 2023 bekendgemaakt 129 miljoen Euro, onder voorwaarden, te willen investeren vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) in het innovatieprogramma Re-Ge-NL. Dit programma is opgezet om de transitie naar een regeneratieve, rendabele en maatschappelijk gedragen landbouwsector tot stand te brengen.

Het programmavoorstel Re-Ge-NL is ingediend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem. Boeren- coöperaties en – netwerken, ketenpartijen, financiële instellingen, kennis- & technologie-leveranciers en onderwijs- & onderzoeksinstellingen starten gezamenlijk in 2024 met de uitvoering.

Regeneratieve landbouw combineert voedselproductie met herstel van ecosystemen, verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit. Daarnaast kan regeneratieve landbouw een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische positie van boeren. Hiermee draagt het bij aan het oplossen van de brede milieuproblematiek van de Nederlandse landbouw én speelt het in op de groeiende marktvraag naar duurzame productie van voedsel.

Adviescommisie NGF: “Het voorstel Re-Ge-NL biedt een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek en tracht een versnelling van de transitie te bewerkstelligen. Voor de gemiddelde boer is de overstap naar een regeneratieve manier van werken soms onhaalbaar door gebrek aan kennis, economisch perspectief of werkende voorbeelden. Re-Ge-NL adresseert deze knelpunten door een integrale systeemaanpak en met bottom-up betrokkenheid van boeren. Zo zal worden aangetoond dat en hoe een transitie mogelijk is.”

Samen naar het nieuwe normaal

Het programma Re-Ge-NL is erop gericht om met de sector knelpunten in de transitie naar regeneratieve landbouw op te lossen. Door in de praktijk te laten zien dat de transitie haalbaar en aantrekkelijk is zorgt Re-Ge-NL voor een systeemomslag en transitieversnelling. Het praktisch doel van het programma is dat 1.000 Nederlandse boeren daadwerkelijk de transitie maken voor 2030 en dat ten minste 10.000 boeren en adviseurs kennis vergaren over regeneratieve landbouw praktijken. De uiteindelijk beoogde uitkomst is dat landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat het nieuwe normaal wordt.

Wouter-Jan Schouten, directeur Sustainable Food Systems bij Next Food Collective en regisseur van het voorstel: “met Re-Ge-NL gaan we een internationaal voorbeeld voor de transitie naar regeneratieve landbouw creëren. Dit kan doordat we met een uniek consortium van spelers uit het hele voedselsysteem samenwerken, waarbij het eigenaarschap voor de transitie bij boeren- coöperaties en -netwerken ligt die allen willen werken aan een grote diversiteit van toekomstbestendige boeren bedrijfsmodellen en daarmee de status quo zo snel mogelijk willen doorbreken.”

Maarten van Dam, van regeneratieve boerderij Schevichoven en agrarisch projecten buro Farwin: “Wij zijn trots op onze regeneratieve permacultuur op Schevichoven, maar kunnen het niet alleen. Wij geloven dat Re-Ge-NL obstakels zal wegnemen en de transitie sterk zal versnellen: Gelijktijdig inzetten op alle knelpunten zoals afzet, kennisdeling en financiering is de enige manier om de urgentie het hoofd te bieden en regeneratieve landbouw de nieuwe norm te laten worden!”

Door deze investering uit het NGF maakt Nederland haar wereldwijde koploperspositie in Agri & Food toekomstbestendig. Tevens neemt het duurzaam verdienvermogen van Nederland toe door de vermindering van milieukosten met behoud van rendabele agrarische productie, werkgelegenheid en exporteerbare producten en diensten.

*Coöperatie Leren voor Morgen werkt in dit consortium samen met 53 organisaties. De coöperatie zal betrokken zijn in het begeleiden van de implementatie van de WSA (in WO, HBO en MBO) en deelnemen in living labs, trainingen en intervisie met ketenpartijen.

 


Over het Nationaal Groeifonds

Het NGF is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Met het NGF investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Het NGF investeert in projecten met de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei op de 2 terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Over Next Food Collective

Het Next Food Collective is een publiek-private samenwerking. Het is in mei 2023 opgericht als een fusie van vier organisaties, Top Institute Food & Nutrition (TiFN), Sustainable Food Initiative (SFI), Carbohydrate Competence Center (CCC) en Protein Competence Center (PCC). De missie van Next Food Collective is om innovaties die bijdragen aan een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen.

Meer informatie

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds ReGeNL

Next Food Collective samenvatting

Next Food Collective

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws