Duurzaamheid in het DNA van de School

Om scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo te stimuleren met de Routekaart Duurzaam Onderwijs een eigen visie en strategie te vormen op leren voor duurzame ontwikkeling, heeft Leren voor Morgen haar stimuleringsregeling verlengd.

Steeds meer scholen zijn zich bewust dat de uitdagingen waar we als samenleving voor staan een omslag vereisen in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. Op kleine en grote schaal en in veel projecten onderzoeken zij hoe we kunnen bouwen aan een duurzame samenleving, een circulaire economie, een betere wereld. Hoe bereid je als school leerlingen in de kern voor op deze uitdagingen? En hoe veranker je duurzaam denken en doen in het DNA van je school?

Om scholen te helpen duurzame ontwikkeling te integreren in de kern van het onderwijs presenteert de coöperatie Leren voor Morgen eind augustus 2021 een instrument voor visievorming: de Routekaart Duurzaam Onderwijs. De routekaart helpt schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners en lokale ondernemers om samen een visie te ontwikkelen op wat duurzaamheid voor hen betekent, en om deze visie uit te werken in een concrete strategie met aandacht voor alle elementen van de Whole School Approach: curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw en bedrijfsvoering, professionele ontwikkeling en omgeving.

Voorwaarden

Iedere school in het po, praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo kan bij Leren voor Morgen cofinanciering aanvragen om met de routekaart een visie en strategie te ontwikkelen op leren voor duurzame ontwikkeling. Voor de hele school of een afdeling binnen de school.

De financiering van Leren voor Morgen bedraagt maximaal 40% van de totale kosten en maximaal € 5.000,-. Deze bijdrage kan worden gebruikt om intern een projectleider aan te stellen en op eigen kracht de routekaart te doorlopen, of om externe begeleiding door een lid van Leren voor Morgen in te schakelen. In beide gevallen gelden onderstaande voorwaarden:

– De school investeert zelf in het project door uren vrij te maken voor docenten, leerlingen, schoolleiding en (facilitair) medewerkers en/of door externe begeleiding van een lid van Leren voor Morgen in te schakelen. Deze investering bedraagt tenminste 60% van de totale kosten van het project.
– De school geeft transparantie in het proces van visievorming, door gedurende het project een Guide bij te houden over de voortgang van het project.
– De school evalueert (eventueel met de externe begeleider) hoe het proces is verlopen en deelt deze evaluatie eveneens op Guides, om kennisuitwisseling tussen scholen te stimuleren.

Aanmelden

Heb je interesse om met de routekaart te werken? Of heb je vragen over dit instrument of de stimuleringsregeling? Neem dan contact op met: Froukje Zumbrink en vul het aanmeldformulier in.

Elke aanvraag wordt zorgvuldig in behandeling genomen maar door beperkte finaciering worden elk kwartaal een beperkt aantal aanmeldingen geselecteerd. Neem ook gerust contact met ons op als je interesse hebt om met de routekaart te werken maar niet binnen de doelgroep van deze regeling valt.

De stimuleringsregeling Duurzaamheid in het DNA van de School wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

 

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws