De duurzame docent

Algemene verordening gegevensbescherming

In verband met de vernieuwde wetten rondom privacy (AVG) worden de bovenstaande gegevens uitsluitend gebruikt door Leren voor Morgen en het project Duurzame Docent. De gegevens worden niet doorgestuurd of vrijgegeven aan derden en kunnen op verzoek te allen tijde verwijderd worden.