SPARK the movement

SPARK nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in de Friese lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden.

Regionaal initiatief Friesland

SPARK the movement is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld. Circulair Friesland is in 2016 gestart met 20 leden. Ondertussen zijn dit er meer dan 80. Naast bedrijven zijn verschillende overheden, alle MBO, HBO en WO instellingen aangesloten.

Vanuit Circulair Friesland zijn aanjagers actief op verschillende thema’s. Op dit moment zijn dat energie, water, landbouw, mobiliteit, voedsel, biomassa, bio-plastics, inkoop en onderwijs. Zij zorgen voor kennisdeling en kennisontwikkeling.

Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt aan een duurzame wereld is voor ons een Spark. En ook kleine vonken waarderen we: elke bijdrage kan de bewustwording van het belang om anders naar onze wereld te kijken aanwakkeren. SPARK zet in op samen versnellen. Op deze pagina vind je de verbindende projecten, welke onderdeel zijn van het landelijke Sustainability Skills programma, waarbij twee of meer partners losse vonken aan blazen tot een brandende fakkel. Zo wordt leren voor duurzame ontwikkeling de nieuwe norm!

Projecten

In dit project werken studenten van het vo, mbo, hbo en wo vanuit hun reguliere curriculum samen met Friese bouwers, beleidsmakers en boeren aan de…

Laatste nieuws

Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Friesland. Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in de regio Friesland samenwerken aan ‘circular…
Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Friesland. Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in de regio Friesland samenwerken aan ‘circular…
Dit artikel is onderdeel van het Regioportret Friesland. Daarmee brengen we in beeld hoe onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in de regio Friesland samenwerken aan ‘circular…

Kennis

In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
Deel deze pagina: