Stichting NatuurWijs

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

Wat we doen

Kinderen zich over natuur laten verwonderen en zelf de verbondenheid tussen mens en natuur laten ervaren (‘hart’)

Kinderen door zelfontdekkend leren basiskennis over de natuur laten opdoen (‘hoofd’)

Kinderen vaardigheden aanreiken gericht op het verblijven in de natuur, spelen in de natuur en zorgen voor de natuur (‘handen’)

Wat wij aanbieden

Lesmateriaal

Expertise in SDG

Deel deze pagina: