Pleitbezorging

Als coöperatie vertegenwoordigen we de stem van een groeiende groep organisaties die pleit voor duurzamer en toekomstgerichter onderwijs. Deze stem willen we laten horen op plekken die ertoe doen: op plekken waar de kwaliteitseisen en leerdoelen worden bepaald en waar onderwijsinnovaties worden ingezet. Door de stemmen van alle leden van de coöperatie samen te laten klinken, staan we sterker en geven we het maatschappelijke belang van duurzaam onderwijs meer gewicht.

Hoewel artikel 23 van de grondwet de vrijheid van onderwijs borgt, zijn er centrale plekken waar kaders worden vormgegeven. Leerdoelen en exameneisen worden landelijk bepaald, en ook de controle op onderwijsinstellingen wordt landelijk georganiseerd. De uiteindelijke uitvoering gebeurt op lokaal niveau. Reden om als coöperatie mee te willen praten met de politiek, de landelijke overheid, de onderwijskoepels, docenten(vak)verenigingen en met bestuurders, schoolleiders, docenten en leerlingen van scholen.

Periodiek bepalen wij met leden van de coöperatie waar onze focus zou moeten liggen en waar onze duurzame stem de meeste impact heeft.

Focus

De komende periode zijn dit onze focuspunten:

  1. We willen het belang van leren voor duurzame ontwikkeling benadrukken bij de herziening van de kerndoelen van ‘burgerschap’, ‘mens en natuur’ en ‘mens en maatschappij’.
  2. We willen de regering blijven vragen opvolging te geven aan de beloofde strategie voor duurrzaamheid in het onderwijs (zie deze kamerbrief). We hebben naar aanleiding van deze kamerbrief 5 adviezen aan het (nieuw te vormen) kabinet geformuleerd.
  3. We willen het belang van leren voor duurzame ontwikkeling benadrukken op momenten dat binnen beleidsbepalende organisaties zoals de onderwijsraden wordt gesproken over hun toekomstvisie op onderwijs.
VN-beleidsnota die zowel de noodzaak van meer toekomstbestendig onderwijs beschrijft, als aanbevelingen doet hoe dit te bereiken.
Het rapport onderstreept vanuit wetenschappelijk onderzoek het belang van Education for Sustainable Development (ESD). Daarnaast geeft het beleidsmakers, docenten en onderzoekers handvatten bij het vormgeven…
Als raamwerk voor de inhoud van leren voor duurzame ontwikkeling gebruiken we de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze 17 werelddoelen geven een brede invulling aan…
In mei 2021 hebben de 2.800 deelnemers aan de UNESCO-wereldconferentie over onderwijs voor duurzame ontwikkeling de ‘Berlin Declaration on Education for Sustainable Development aangenomen.
De financiële dienstverleners van Nederlandse universiteiten en hogescholen handelen niet in lijn met het Parijsakkoord. Scientists for Future NL, KNAW Jonge Akademie, 10 universitaire Young…
‘Investeren in de toekomst, is investeren in jongeren’, dit is de titel van het onderwijsmanifest wat Leren voor Morgen schreef. Het is een pleidooi voor…
Maak ons weerbaar tegen klimaatverandering! Dat is de oproep die jongerenorganisatie Klimaat in de Klas doet met hun manifest. Het doel van het manifest is…
De oproep van Zorg voor Klimaat is: ‘Integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid.’ Ze schreven hierover een brief…

Nieuws over Pleitbezorging

Deel deze pagina: