Zoek op
Sluit dit zoekvak.
vr 9 december 2022, 10:00 U 17:00 U

Symposium Duurzaam Denken & Doen

Schermafbeelding 2022-11-17 om 16.08.54

Helaas zit het symposium voor 2022 helemaal vol. Wil je op de hoogte gehouden worden over alle ontwikkelingen in het mbo onderwijs en aanwezig zijn bij het symposium in 2023? Sluit je aan bij het mbo netwerk! 

Stel: alle afgestudeerde mbo’ers werken met plezier én vakkennis aan de energietransitie, een circulaire en menswaardige economie, en een inclusieve, sociale samenleving. Hoe ziet het onderwijs er dan uit, en hoe komen we daar? Wil je leren van anderen die stappen zetten om duurzaamheid te verankeren in het mbo? Wat heb jij te delen? En wie mag zichzelf dit jaar de duurzaamste mbo van Nederland noemen? Kom voor inspiratie, ontmoeting, uitwisseling en verbinding naar Symposium Duurzaam Denken & Doen over duurzaamheid in het mbo met de uitreiking van de SustainaBul MBO 2022. Meld je hieronder aan!

Wanneer: 9 december 2022, 10.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Waar: MBO College Lelystad, Agorawagenplein 1, Lelystad.

Voor wie: Opleidingsmanagers, docenten, CvB-leden, directeuren, duurzaamheidscoordinatoren, coordinatoren bedrijfsvoering en anderen die willen werken aan duurzaamheid in het mbo.

 

Programma:

09.30 uur: Inloop & ontvangst met de ‘Waar-ben-jij-trots-op galerij’ (neem een a-4 met jouw mooie voorbeeld mee en vind elkaar)

10.00 uur: Plenaire start met Lucas de Man & Giuseppe van der Helm (directeur Leren voor Morgen) 

10.30 uur: Ontvangst en DOEN! je leert andere deelnemers kennen tijdens een doe-activiteit die in het teken staat van duurzaamheid in het mbo, bijvoorbeeld met een spel, een proefje, een stukje theater, of een korte training.

Lees meer

Het Toekomstlabspel – Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? (Pauline Maring, Nexxdott)
Ontdek spelenderwijs wat je interesseert door kennis te maken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Formuleer je eigen Toekomstvraag en ga op zoek naar antwoorden. Dan ben je al begonnen met het vormgeven van je toekomst. In een speelse sessie van 25 minuten, begeleid door Pauline Maring van Nexxdott, maak je kennis met de mogelijkheden van het Toekomstlabspel voor je school.

Warming Up een interactieve themadag over de opwarming van het klimaat (Cor Burger en Robbert Koekoek, theatergroep Piepschuim)
Vandaag krijg je in 20 minuten een interactieve pitch. We openen met (een deel van) de muzikale voorstelling ‘Buiten de Lijntjes’. Deze energieke voorstelling gaat op een lichtvoetige wijze in op het thema. Vervolgens gaan we in op de actieve en verdiepende workshops die de jongeren gaan volgen. We sluiten af met een hilarische klimaatquiz En dan is er óók nog ruimte voor vragen!

Duurzaamheid in de klas, leren door te spelen (Denise Brilman, ROC van Twente)
Tijdens de activiteit maak je kennis met het Voetafdruk spel. Het spel is gemaakt om duurzaamheid en je ecologische impact te beleven. Je moet tijdens het spel de grondstoffen bij elkaar verzamelen om producten te produceren, zonder teveel gifstoffen of plastic te produceren. Het spel kan tijdens een burgerschap-, maatschappijleer- of mentorles gespeeld worden en kan worden uitgebreid met een diapresentatie over duurzame alternatieven, ecologische voetafdruk en recyclen. Maak kennis met duurzaamheid op een laagdrempelige manier.

De energietransitie, uitgelegd en uitgedaagd! (Albert Paardekam en Marijn van Vliet, ‘De energietransitie masterclass’, Darel Educatie)
Energietransitie is een nieuw onderwerp op het MBO dat door haar vele facetten nog geen duidelijke plaats heeft binnen het curriculum. Vind jij het als docent lastig om studenten een goed overzicht te geven van de gevolgen van klimaatverandering of de kansen die de energietransitie biedt voor MBO-ers? Darel Educatie biedt voor het MBO een geheel verzorgde halve dag Energietransitie Masterclass. Je krijgt een inkijkje in deze super relevante en interactieve lesdag voor het MBO. Doe mee en laat je inspireren. 

Circulariteit in het Onderwijs (Daniella Mazzini, onderwijsdeskundige, ISSO en Sybren Steensma, Building Challenges )Let op: activiteit is in het ENGELS
In deze doe-activiteit gaan wij samen ontdekken hoe circulariteit in het onderwijs curriculum te implementeren is. Dit doen wij aan de hand van individuele en gezamenlijke brainstormsessies. Hierdoor heb jij aan het einde van deze workshop inzicht in welke thema’s er rondom circulariteit spelen. Ook weet jij hoe je dit daarna in de praktijk toepast.

Van ‘Ja maar’, naar ‘ Natuurlijk!’ (Eric Soer, ervaringsdeskundige Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Bureau Erkenningen/Groenkeur)
Wil jij op een lichte, luchtige wijze het ‘out-of-the-box-denken’ ervaren? Neem dan deel aan deze sweatshop om blokkades (in het denken) te slechten die een WSA (in het doen) in de weg staan. Wees gerust, je bepaalt zelf hoe actief je bent, maar als je echt los wilt gaan: zorg dan voor luchtige kleding (laagjes) en een flesje water.

Connect (Edo Sutherland, ROC van Amsterdam) 
Tijdens deze activiteit laat je je kennen. Welke missie, mindset en hulpvraag heb je?
We bouwen snel een mininetwerk op inhoud en persoonlijke connectie.

11.30 uur: Perspectief – door Giuseppe van der Helm (dagvoorzitter) en Bijar Altalabani (bestuurder MBO College Lelystad/ROC van Amsterdam en Flevoland)

11.45 uur: Interactief panelgesprek over het mbo en de regio. Hoe leer je echt samen over duurzaamheid? Lucas de Man in gesprek met Ingrid Zeegers, Heleentje Swart, Maurijn Odé én de zaal

12.30 uur: Lunch en Muziek 

13.15 uur: Workshops:  mbo’s die bezig zijn met duurzaamheid nemen je mee in hun werk – wat leer je van hen en van de andere deelnemers?

Lees meer

Spelen met duurzaam burgerschap (Alinda Kiel en Menno Wierdsma, Friesland College)
Wat is duurzaam burgerschap en hoe verbinden we burgerschapsonderwijs aan de SDG’s én de beroepspraktijk? Na een korte toelichting en enkele voorbeelden over hoe we dat in het Friesland College doen, gaan we met de deelnemers op een speelse manier in gesprek over duurzaam burgerschapsonderwijs en hoe je dat kan verbinden met de SDG’s. Je doet in deze workshop inspiratie en ideeën op voor je eigen onderwijs. Daarnaast levert de gespreksvorm die we gebruiken je ook een werkvorm op die je met studenten kan inzetten.

De slagkracht van de student: Green Office in het MBO (Maroeska Wijsbeek, Annika Morrice, Maya Sanz-Cagigas Jansma, Milo Rademaker, Chanel Mando, Ylsa Bottelier en Giolina Kolff, ROC van Amsterdam)
Tijdens deze interactieve workshop leer je van de stagiairs van de green office wat de meerwaarde van de Green Office in het MBO is. Waarom is de stem van de student zo belangrijk? Hoe help je studenten en medewerkers nadenken over maatschappelijke en ecologische vraagstukken? Leer wat onze succesformule is en denk met ons mee over thema’s en onderwerpen die bij jou op school leven.

Klimaatpsychologie en klimaatcommunicatie (Tessa Kramer, Mediacollege Amsterdam)
De deelnemers krijgen een korte introductie tot de psychologie van gedragsverandering, specifiek toegepast op de klimaatcrisis. Welke fases doorloop je eigenlijk in een gedragsverandering? Welke klimaattypetjes zijn er en hoe stem je je boodschap goed af op je doelgroep én op de fase in diens proces én per klimaattype? Hoe beter de afstemming, hoe groter je impact. En welke gesprekstechnieken pas je toe voor een goed klimaatgesprek, waarbij je in verbinding blijft? Een workshop vol weetjes, nieuwe inzichten, humor en natuurlijk handelingsperspectief. We gaan vooral samen aan de slag, dus het is een interactieve workshop, waarbij we vooral gaan DOEN!

De school als schoolvoorbeeld  (Rob de Vrind, oprichter Duurzaam MBO en duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College)
Hoe kan de school laten zien dat wat je onderwijst ook in de praktijk wordt gebracht.  Hoe kan je met studenten je schoolgebouw verduurzamen zodat je als onderdeel van hun studie samen gaat naar een duurzamere schoolomgeving? Rob de Vrind laat tijdens deze workshop een aantal praktische voorbeelden zien, en je wisselt met de deelnemers uit wat zij al doen, waar ze tegenaan lopen en hoe je dat oplost. Je gaat gegarandeerd met nieuwe ideeën naar huis.

Challenge based learning binnen een Publieke Private samenwerking – het antwoord op de voorliggende transities? (Maurijn Ode, Practor Circulaire Regionale Economie en Ingrid Zeegers, PRICE)
Onderwijs loopt al jaren achter de feiten aan. Zeker op het gebied van techniek. De circulaire transitie met al haar uitdagingen bied een  enorme kans om HBO en MBO samen te laten werken aan vraagstukken vanuit het MKB. Een Basecamp samen met fieldlabs waar studenten peer to peer werken aan challenge based uitdagingen op het gebied van duurzaamheid helpt de regio naar 2050! Leer tijdens deze sessie hoe je dmv een Toolbox en in samenwerking met een instantie als PRICE hier invulling kan aan geven. Zowel voor docenten, MT en beleidsmakers!

Aan de slag met levensecht leren (Petra Kuiper, practor Food, Health & Technology, Lentiz en Food Innovation Academy en Erwin Niedeveld, transitiekundige en onderwijsvernieuwer, Coöperatie DOON)
We nemen de deelnemers mee in de leidende principes die levensecht leren succesvol maken. We gebruiken voorbeelden vanuit de Food Innovation Academy. In een creatieve workshop verkennen de deelnemers de belemmeringen die zij in hun eigen praktijk ervaren om met levensecht leren aan de slag te gaan. Samen verkennen we de mogelijkheden wat er voor nodig is om leren authentiek en betekenisvol vorm te geven. Tevens introduceren we een landelijke Professionele Leergemeenschap van koplopers die samen ervaringen uitwisselen om hun leren te verbeteren en innoveren.

Impact maken: van denken naar doen (Yuverta College)
Ambitieuze doelstellingen stellen, lange termijn plannen maken … Allemaal belangrijk om stappen naar een duurzame onderwijsinstelling te maken. Maar hoe zet je de stap van denken naar doen? Wat heb je nodig om daadwerkelijk impact te maken en hoe zorg je ervoor dat je zicht houdt op wat je aan het doen bent? En of wat je doet bijdraagt aan die lange termijn doelstellingen? In deze workshop nemen we je mee in het proces dat wij binnen Yuverta hebben doorlopen om van impact via outcome en output naar activiteiten te komen.

We duiken samen in de wereld van impactgericht werken en jij gaat aan de slag met het vertalen van jouw eigen impactdoelen /de impactdoelen van jouw organisatie naar outcome, output en activiteiten.

Leren voor duurzame ontwikkeling, onderzoekend leren aan de hand van authentieke vraagstukken (Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen en Esther Wouters, Groene Educatieve Alliantie)
Leren voor Duurzame Ontwikkeling is voor veel docenten en schoolleiders inmiddels een bekend begrip. Maar de uitvoering kent in de praktijk van alle dag flinke uitdagingen. Waar moet een vraagstuk eigenlijk aan voldoen om een goede basis te bieden voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling. En misschien nog wel het belangrijkste: hoe kom je aan zo’n vraagstuk? Bestaande materialen en handreikingen helpen om een start te maken. In deze workshop gaan we op een praktische manier aan het werk met het vinden en formuleren van een vraagstuk passt bij de ontwerpcriteria voor LvdO.  

14.30 uur: PAUZE 

14.45 uur: Debat met studenten over duurzaamheid in het onderwijs door Gerbert Kunst, directeur Internationaal beleid en Floor Maaskant van het Ministerie van OC&W

15.o0 uur: Vraaggesprek met CvB-leden van de top-5 van duurzaamste MBO-scholen & Uitreiking SustainaBulMBO met Gerbert Kunst, directeur Internationaal Beleid en Floor Maaskant van Ministerie OC&W en Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen

16.15 – 17.00 uur: Meet, greet & drinks

Wanneer

vr 9 december 2022, 10:00 U 17:00 U

Waar

MBO College Lelystad

Organisatie

Deel deze pagina: