header

Coöperatie Leren voor Morgen

Het is onze gezamenlijke opgave om nieuwe generaties op te leiden met competenties om te werken aan de vraagstukken van de toekomst, de Global Goals for Sustainable Development, en de bereidheid om concrete bijdragen daaraan te leveren. Naast theoretische vakkennis gaat het dan om kritisch denken, afwegingen maken, samenwerken, scenario’s bouwen en de durf en het vertrouwen om te doén.

Wij zijn een groep van samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Alle betrokken organisaties zetten zich al vele jaren in voor leren voor duurzame ontwikkeling. Er bestaan veel programma's en projecten rondom duurzaamheid in het onderwijs: initiatieven genoeg, maar de doorwerking en opschaling is gering. Het probleem zit vooral in het gebrek aan samenhang in de initiatieven en het gebrek aan vraagsturing vanuit de scholen, docenten en leerlingen. Hierin willen wij verbetering brengen. Daarom slaan wij, de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen, de handen ineen. Gezamenlijk maken wij voorbeelden van duurzaamheid in onderwijs zichtbaar en verbinden ze met elkaar – met het idee dat goed voorbeeld, volgen doet en er zo massa zal ontstaan. 

Als coöperatie geven we invulling aan de participatietafel Onderwijs van het programma DuurzaamDoor. De participatietafels hebben als doel partijen uit verschillende hoeken van de samenleving zodanig met elkaar te verbinden dat in samenwerking de transitie naar een groene economie wordt versneld.

Leden Coöperatie Leren voor Morgen