wo 27 maart 2024, 16:00 U 18:00 U

Raadpleging tbv nieuwe kerndoelen Mens en Maatschappij

Schermafbeelding 2024-03-13 om 16.41.00

Wij nodigen onze (netwerk-)leden uit om op woensdag 27 maart mee te praten over de actualisatie van de kerndoelen Mens en Maatschappij. Dat kan op locatie bij Leren voor Morgen, of online.

Actualisatie kerndoelen
SLO heeft van de minister de opdracht gekregen om de huidige kerndoelen van verschillende leergebieden te actualiseren. SLO werkt voor elk leergebied met een team leraren (po en onderbouw vo), vak- en curriculumexperts toe naar conceptkerndoelen. Meer informatie over dit proces en het team vind je hier.

Leren voor Morgen in de advieskring Mens en Maatschappij
Voor de herziening van de kerndoelen van ieder leergebied is een advieskring samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk, experts en maatschappelijke organisaties. De advieskring geeft feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. Zo wil SLO ervoor zorgen dat er uiteindelijk kerndoelen worden opgeleverd die gedragen worden door het onderwijsveld. Duurzame Pabo neemt vanuit de coöperatie Leren voor Morgen deel aan de advieskring Mens en Maatschappij. Feedback vanuit de leden van de coöperatie dient als input voor de bijdrage van Duurzame Pabo in de advieskring.

Aanmelden
Het tweede tussenproduct – bestaande uit concept-kerndoelen – is op 11 maart aan ons voorgelegd, vergezeld van een aantal adviesvragen. We nodigen je uit om op 27 maart samen met ons te kijken naar dit tussenproduct en antwoord te formuleren op de adviesvragen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden door ons te mailen.  Dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen én dan kunnen wij je de stukken doen toekomen.

Wanneer

wo 27 maart 2024, 16:00 U 18:00 U

Waar

Kantoor Leren voor Morgen, of online

Vliegend Hertlaan 4c

Utrecht

Organisatie

Leren voor Morgen, Duurzame PABO

Voor wie

Leden netwerken PO voor Morgen, VO voor Morgen
Aanmelden: kiki@lerenvoormorgen.org
Deel deze pagina: