di 9 januari 2024, 17:00 U 20:00 U

Raadpleging actualisatie kerndoelen Mens & Maatschappij

Wij nodigen onze (netwerk-)leden uit om op dinsdag 9 januari mee te praten over de actualisatie van de kerndoelen Mens en Maatschappij. Tijdens een (vegetarische) maaltijd, kun je feedback geven op het nieuwe raamwerk t.b.v. de conceptkerndoelen Mens en Maatschappij.

Actualisatie kerndoelen
SLO heeft van de minister de opdracht gekregen om de huidige kerndoelen van verschillende leergebieden te actualiseren. SLO werkt voor elk leergebied met een team leraren (po en onderbouw vo), vak- en curriculumexperts toe naar conceptkerndoelen. Meer informatie over dit proces en het team vind je hier.

Leren voor Morgen in de advieskring Mens en Maatschappij
Voor de herziening van de kerndoelen van ieder leergebied wordt een advieskring samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk, experts en maatschappelijke organisaties. De advieskring geeft feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. Zo wil SLO ervoor zorgen dat er uiteindelijk conceptkerndoelen worden opgeleverd die gedragen worden door het onderwijsveld. Duurzame Pabo neemt vanuit de coöperatie Leren voor Morgen deel aan de advieskring Mens en Maatschappij. Feedback vanuit de leden van de coöperatie dient als input voor de bijdrage van Duurzame Pabo in de advieskring.
Per adviesperiode zal Leren voor Morgen een raadpleging organiseren om Duurzame Pabo te voeden met jullie input. Er zijn drie advieskringperiodes voor Mens en Maatschappij: de eerste periode is in week 50, 51, 2 en 3, de tweede periode in week 11, 12, 13 en 14 en de laatste periode in week 23, 24 en 25.

Aanmelden
Het eerste tussenproduct (de conceptkarakteristiek en het conceptraamwerk) is op 11 december aan ons voorgelegd, vergezeld van een aantal adviesvragen. We nodigen je uit om op 9 januari samen met ons te kijken naar dit tussenproduct en antwoord te formuleren op de adviesvragen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden door ons te mailen.  Dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen (ook niet onbelangrijk i.v.m. het eten / drinken) én dan kunnen wij je de stukken doen toekomen.

Wanneer

di 9 januari 2024, 17:00 U 20:00 U

Waar

Kantoor Leren voor Morgen

Vliegend Hertlaan 4, Utrecht

Organisatie

Leren voor Morgen

Voor wie

Onderwijsprofessionals po, vo
Deel deze pagina: