Binnen de cooperatie hebben we verschillende netwerken: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Deze netwerken zijn erop gericht om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzaamheid in de onderwijspraktijk. Tevens kan men gelijk gestemden vinden voor eventuele samenwerkingen. Momenteel is alleen het middelbaar beroepsonderwijs netwerk "MBO voor Morgen" toegankelijk. 

 MBO voor Morgen

MBOvoorMorgenhome